انتخاب زبان:  

    توصيه هاي مهم در رابطه با خدمت مقدس سربازي و مشمولان:

1.     وضعيت ديپلمه ها در رابطه با خدمت نظام عمدتا به سه دسته تقسيم ميشوند : الف) خدمت رفته اند و پاسپورت دارند ب) پاسپورت ندارند و مشمول نشده اند و مي توانند بگيرند ج)خدمت سربازي نرفته اند و مشمول هم شده اند.

الف) دسته اول كه مشكلي ندارند .

ب) مشمول نشده اند : در حال حاضر متولدين غير مشمول به بالا (يعني متولدين 67 ) ، ميتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه كل در خيابان ستارخان ، خيابان شهرآرا و يا ادراه گذرنامه شرق تهران : تهرانپارس ، فلكه اول تهرانپارس ، و يا دفاتر صدور گذرنامه ‌پاسپورت مستقل بگيرند

ب) مشمول شده اند : در حال حاضر مشمول (متولدين 66 )به پائين ميتوانند در صورت داشتن شرائط به دنبال معافي كفالت و پزشكي و غيره بروند و يا به خدمت مقدس نظام بپردازند و پس از خدمت نظام وظيفه گذرنامه دريافت و بصورت قانوني خارج شوند و مشمولان ليسانس به بالا نيز با داشتن پذيرش قطعي از دانشگاه مورد تائيد وزارت علوم و مدرك زبان انگليسي ميتوانند معاف تحصيلي شوندومراحل با هماهنگي وزارت علوم انجام خواهد گرفت.

    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر