انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم در رابطه با بانك و ارز همراه دانشجويان:

1.         در اولين فرصت به بانك مراجعه و افتتاح حساب نمائيد.

2.         براي افتتاح حساب بانكي كپي صفحات شناسائي پاسپورت و كپي صفحه رواديد نياز است.

3.         بانكها جهت نگهداري پول شما كارمزد دريافت ميدارند.

4.         حداقل موجودي براي افتتاح حساب بانكي 100 دلاريا يورواست.

5.         حساب ارزي دلاري و هم حساب ارزي يوروي افتتاح نمائيد.

6.         پول خود را به بانك بسپاريد

7.         جهت تبديل ارز خويش به ارز رايج فقط به بانك مراجعه نمائيد .

8.         شماره حساب خودراتوسط فكس وياايميل به خانواده اعلام كنيد

9.         از مراجعه به افراد بدون مجوز و بيگانه و غير رسمي و بدون مكان مشخص ، جهت تبديل ارز جدا خودداري كنيد

10.        در صورت نياز به ارز رايج بصورت فوري از گيشه هاي مجاز و يا مراكز تبديل ارز مستقر در مغازه ها استفاده نمائيد.

11.        در هنگام ورود به فرودگاه مقدار كمي ارز جهت پرداختهاي اوليه مانند كرايه اتومبيل و در گيشه مستقر در فرودگاه تبديل نمائيد.

12.        در هنگام تبديل ارز و در صورت پرداخت 100 دلاري توجه كنيد كه به بهانه نداشتن ارز رايج 10 دلاري به شما پس ندهند.

13.        درهنگام تبديل ارز رسيد رسمي دريافت داريد و آن را حفظ كنيد

14.        مراقب باشيد در هنگام تبديل ارز ، ارز تقلبي به شما ندهند.

15.        بيش از 200 دلار در هر مرتبه، تبديل ننمائيد.

16.        ارز همراه خود را در خيابان شمارش ننمائيد.

17.        پس از تبديل ارز مقدار آن را شمارش و سپس دريافت داريد.

18.        از همراه داشتن پول زياد بپرهيزيد (بيش از 200 دلار) و پول خود را در چند محل از لباس خويش نگهداري كنيد.

19.        اگر پولي در خيابان بر روي زمين ديديد به آن دست نزنيد.

    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر