انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم امنيتي به دانشجويان عازم به خارج از كشور:

 

- مرز و گذرنامه ايران:

1.         از ورود اقلام ممنوع به داخل مرزهاي كشور جدا پرهيز كنيد.

2.     دانشجويان ايراني شايسته است در زمان ورود و خروج خود از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به سئوالات احتمالي ماموران اداره مرزوگذرنامه، پاسخ صحيحي داده و همكاري لازم داشته باشند.

3.     در صورت بروز هر نوع مشكلي در قسمت گذرنامه فرودگاه لازم است ضمن رعايت خونسردي كامل، مراتب از طريق مديريت گذرنامه مستقر در فرودگاه پيگيري شود.

4.     طبق قانون گذرنامه جمهوري اسلامي ايران ، هرگونه اقدامي كه توسط اتباع ايراني در خارج از كشور باعث ضربه زدن به حيثيت كشور گردد، موجب ابطال گذرنامه فرد خاطي ميشود. اقداماتي از قبيل : تكدي گري، فساد اخلاقي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري، جعل اسناد و از اين نوع موارد ميباشد، لذا لازم است در حفظ شئونات اسلامي و ملي ، كوشا باشيم.

 

- مرز و گذرنامه كشور ميزبان:

5.     لازم است دانشجويان محترم در زمان ورود به مرز كشور ميزبان ضمن داشتن اعتماد به نفس بالا ورعايت قوانين كشور فوق، باماموران گذرنامه آن كشور بااقتدار وبدون هيچگونه نگراني رفتار نمايند.

6.         وارد كردن هرگونه اقلام غيرمجاز به كشور ميزبان، جرم محسوب شده وموجب برخوردهاي سختي از طرف دولت آن كشور خواهد شد.

7.     حمل واستفاده ازاقلامي چون: مواد مخدر و قرصهاي روان گردان، ازجمله موارديست كه حكم آن اخراج، زندان ودربعضي ازكشورها اعدام ميباشد. لذا دراين زمينه توجه دانشجويان عزيزموردنظر ميباشد.

8.     انجام مصاحبه با اتباع ايراني در قسمت گذرنامه كشور ميزبان نتايج مثبتي نداشته و دانشجويان محترم ضمن رعايت احترام در اينگونه موارد بايد از پاسخ به سئوالات ماموران مربوطه طفره رفته و صرفا با كلي گويي به سئوالات آنها پاسخ دهند و حتي المقدور از امضاء هرگونه برگه اي خودداري كرده و تعهدي نيز براي هر نوع همكاري با ماموران دولتي ندهند.

 

- سيستم امنيتي كشور ميزبان:

سيستم هاي امنيتي عموما بر دو نوع ميباشند:

1- سيستم اطلاعاتي  2- سيستم پليسي

9.     1- ماموران سيستم اطلاعاتي : اين ماموران افرادي مستقل و متفاوت با ماموران پليس بوده و معمولا با بهره گيري از عناويني چون: دپارتمان دانشجويان خارجي، اداره اتباع خارجي و ، جهت برخورد با دانشجويان خارجي اقدام ميكنند. سيستم اطلاعاتي كشور ميزبان همواره به دنبال كشف نقاط ضعف دانشجويان و يا آلوده نمودن آنها در موضوعات مختلف ميباشند و با استفاده از انگيزه هاي همكاري آنان نسبت به شانتاژ اتباع ايراني جهت اقدامات جاسوسي و خيانت به كشور اقدام مينمايند. دانشجويان محترم همواره بايد از مواجه شدن با اين سيستم و ماموران آن دوري كرده و از ارتكاب تخلفي كه باعث روبرويي با آنها ميشود جدا پرهيز نمايند. اين ماموران با بهره گيري از هرگونه تخلفي به بهانه اخراج از دانشگاه يا كشور و يا جلوگيري از صدور مدرك تحصيلي ، دانشجويان خارجي را وادار به همكاري مينمايند.

10.        2- ماموران پليس در كشور ميزبان:

ماموران پليس در كشور ميزبان معمولا به دو صورت با دانشجويان خارجي در تعامل ميباشند:

1-2- ماموران اداري. 2-2- ماموران انتظامي.

ماموران اداري عموما جهت اقداماتي چون: تمديد اقامت و ويزياي تحصيلي و فعاليت داشته و از لباس و آرم مشخصي در محل كار خود استفاده مي كنند.

مامورين انتظامي در راستاي تامين امنيت فردي و اجتماعي افراد فعاليت نموده و عموما از خودرو ، اسلحه و كارت با آرم ويژه پليس در ارتباطاتشان بهره مي گيرند. متاسفانه تعداد زيادي از اين افراد به جهت مشكلات اقتصادي كشورشان اقدام به اخذ رشوه و باج گيري از اتباع ايراني و ساير اتباع خارجي مينمايند: لذا شايسته است دانشجويان محترم از اقداماتي كه منجر به مواجه شدن با اين سيستم ميشود جدا پرهيز نموده و در ساعات و محلهايي كه احتمال روبرويي با آنها را دارد خودداري نمايند. در صورت هر گونه برخورد يا اقدام نيروهاي امنيتي با اتباع خارجي ، لازم است مراتب به سفارت جمهوري اسلامي منعكس و در صورت لزوم هر گونه پيگيري قضايي ، موضوع با حمايت ديپلماتيك ايران دنبال گردد.

 

- كنترلهاي امنيتي كشور ميزبان:

11.    سيستم امنيتي كشور ميزبان در راستاي اهداف خود همواره اقدام به كنترل ارتباطات اتباع ايراني نموده و حتي المقدور تماسهاي تلفني، ايميل، فاكس، اس ام اس و موبايل اتباع خارجي(خصوصا ايرانيان) به صورت سيستماتيك بررسي مي نمايند.

12.    سنسورهاي الكترونيكي سيستمهاي شنود امنيتي، بر كلماتي چون: تروريست، القاعده، جاسوسي، انفجار، اغتشاش، سرقت، بمب گذاري، عناوين نظامي، پناهندگي، اقتصاد و حساسيت داشته و به طور اتوماتيك اينگونه تماسها را ثبت مينمايد. لذا شايسته است دانشجويان محترم در ارتباطات خود ، به صورت شوخي يا جدي از طرح و پرداختن به چنين عناويني خودداري نمايند.

13.    يكي ديگر از روشهاي كنترلي، بررسي چمدانها و اثاثيه اتباع ايراني در زمان ورود و خروج آنها از مرزهاي كشور ميزبان ميباشد كه معمولا به دور از چشمان صاحب آن و به صورت پنهان نسبت به اين كار اقدام ميشود. همچنين بررسي اسناد و مدارك افراد در محل زندگي(خوابگاه) و محل تحصيل و در هنگام غياب دانشجويان نيز يكي ديگر از روشهاي كنترلي آنان ميباشد كه لازم است دانشجويان عزيزازحمل ونگهداري اقلامي كه مشكل سازخواهدشدجداپرهيزنمايند.

14.    از ساير روشهاي كنترلي سيستم امنيتي كشور ميزبان، بهره گيري از جنس مخالف ميباشد. دوستيها و برقراري روابط عاطفي اتباع خارجي با دانشجويان محترم ، عمدتا با هدايت سيستم اطلاعاتي كشور ميزبان و در راستاي كنترل دانشجويان صورت مي گيرد لذا از دوستي و ارتباطات عاطفي با اتباع خارجي بايد خودداري نمود.

15.    در صورت بروز هرگونه تهديد، فشار و ارتباط غيرمتعارفي كه ممكن است از طريق سيستم امنيتي كشورهاي خارجي به دانشجويان عزيز تحميل گردد: الزامي است ضمن انعكاس موضوع به شخص سفير يا كنسول جمهوري اسلامي ايران ، در زمان بازگشت به ايران نيز مراتب را به مامور ويژه گذرنامه مستقر در فرودگاه و يا ستاد خبري اطلاعات(با تلفن 113) گزارش نمايند تا از بروز مشكلات بعدي جلوگيري شود.

 

- گروههاي سياسي فعال در خارج و ان جي او    NGO :

16.    معمولا گروههاي معمولا گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران به صورت سازمان يافته اقدام به فعاليت هاي سياسي و بعضا غير مذهبي نموده و در راستاي جذب جوانان ايراني در خارج از كشور از هيچ تلاشي روي گردان نيستند، اقدامات اين گروهها ، هموار در راستاي فعاليتهاي غير انساني(ولي با پوششها و عناوين انساني) در جريان بوده و با توجه به توضيحات ذيل حضور و عضويت در اينگونه گروهها به هيچ وجه به مصلحت نميباشد.

17.    هدف اصلي اين گروهها جذب و هدايت اتباع ايراني مقيم خارج از كشور و بكارگيري آنان در اقدامات ضدملي و ضد اسلامي ميباشدكه با ايجاد تسهيلاتي چون : وعده بورسيه تحصيلي در دانشگاههاي خارجي، ايجاد امكانات رفاهي، رفع نيازهاي مالي و عاطفي ، تحصيل تابعيت يا اقامت كشور ثالث، اقامت از طريق پناهندگيهاي سياسي يا اجتماعي(كه عمدتا از طريق تغيير مذهب و خيانت به كشور امكان پذير است) و ايجاد موقعيتهاي شغلي مناسب در خارج از كشور اتباع ايراني را به شكل دلخواه خود مديريت كرده و از آنها بهره برداري سياسي  تبليغاتي مينمايند.

18.    موارد متعددي وجود دارد كه بعد از اتمام دوره بهرهبرداري اين گونه گروهها از آنان، در خارج از كشور به حال خود رها شده و هم اكنون در زندانها يا كمپهاي پناهندگي به شكل تاسف باري به سر ميبرند و توان بازگشت به كشور را پيدا نمي كنند.

19.    در حال حاضر اين گروهها با بهره گيري از امكانات مالي نامشخص قصد به انحراف كشاندن جوانان ايراني را داشته و با ايجاد موقعيتهاي غير اخلاقي، همواره دانشجويان را از فضاي تحصيلي و علمي به دور نگاه ميدارند، كه در اين زمينه هوشياري كامل دانشجويان محترم را از حضور در محيطهاي غير اخلاقي طلب مينمايند، لذا توصيه ميشود با توجه به اهداف مقدسي كه از تحصيل علم وجود دارد ، دانشجويان عزيز صرفا در راستاي فعاليتهاي علمي گام برداشته و پس از فارغ التحصيل شدن با خيالي آسوده به كشور عزيزمان بازگردند.

20.    هم اكنون بعضي از (NGO)  ها با اهداف مقدس و انسان دوستانه در سراسر جهان در حال فعاليت ميباشند كه از مقولات بالا مستثني هستند، وليكن حضور دانشجويان در فعاليتهاي آنان صرفا باعث دور شدن از تحصيل واقعي خواهد بود.

 

- تقويت تجمعهاي دانشجويان ايراني در خارج:

21.    حضور فعال و تجمع ايرانيان خارج از كشور و ايجاد برنامه ها و پاتوقهاي سالم ايراني يكي از مهمترين راههاي نزديك شدن و اتحاد اتباع ايراني خصوصا دانشجويان محترم در خارج از كشور ميباشد.

22.    در اينگونه تجمع ها ، ضمن برنامه ريزي هاي علمي- تفريحي در پر شدن اوقات فراغت افراد، هماهنگي هاي لازم به عمل آمده و مشكلات ايرانيان در اين محيطها برطرف ميشود.

23.    سفارت ج.ا.ا ، رايزني فرهنگي، انجمن اسلامي دانشجويان ، تورهاي علمي- هنري دانشجويي، فعاليتهاي سينمايي و مسابقات ورزشي و از جمله محيطهايي هستند كه ميتوانند در اين راستا مورد بهره برداري دانشجويان محترم قرار گيرند.

24.    شايان ذكر است بالاترين مرجع قانوني كه ميتواند به صورت رسمي مشكلات اتباع ايراني را در خارج از كشور پيگيري نمايد، سفارت ج.ا.ا ميباشد.

25.    شايسته است تعامل با سفارت ج.ا.ا. همواره در برنامه هاي دانشجويان عزيز وجود داشته باشد و به جو سازيهايي كه بعضا بر عليه سفارت صورت مي گردد، توجهي نگردد.

 

    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر