انتخاب زبان:  

ده خطای شناختی

 

تفکی هیچ یا همه چیز:همه چیز را سفید در غیر این صورت سیاه می بیند.هر چیز کمتر از کامل بی چون و چراست.

تعیم مبالغه آمیز:هر حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی می کنید و آن را با کلماتی چون ((هرگز))و ((همیشه)) توصیف میکنید.

فیلتر ذهنی:تحت تاثیر یک حادثه منفی همه ی واقعیت را کار می بینید.

بی توجه به امر مثبت:با بی ارزش شمردن تجربه های مثبت اصرار بر مهم نبودن آنها دارید.

نتیجه گیری شتابزده:بی آنکه زمینه ی محکمی وجود داشته باشد نتیجه گیری شتابزده میکنید.

درشت نمایی:از یک سو در اهمیت مسائل و شدت اشتباهات خود مبالغه میکنید و از سوی دیگر اهمیت جنبه های مثبت زندگی را کمتر از آنچه هست بر آورد میکنید.

استدلال احساسی:فرض را بر این می گذارید که احساسات منفی شما لزوما منعکس کننده واقعیت ها هستند.((از سوار شدن در هواپیما وحشت دارم حتما پرواز با هواپیما بسیار خطرناک است))

"باید"ها:انتظار دارید که اوضاع آنطور که شما می خواهید باشد آن دسته از عبارت های ((باید))دار که بر ضد شما به کار برده میشوند.به احساس تقصیر و نومیدی منجر میگردند.اما همین "باید ها"اگر متوجه سایرین و جهان شود منجر به خشم و دلسردی می گردد.((بنابراین ...... باشد))

بر چسب زدن:بر چسب زدن شکل حاد تفکی هیچ یا همه چیزاست .به جای اینکه بگویید ((اشتباه کردم))به خود برچسب منفی میزنید)).من بازنده هستم)).

گاه برچسب متوجه دیگران است. وقتی کسی در با نظر شما حرفی میزند.

شخصی سازی و سرزنش:خود را بی جهت حادثه ای قلمداد میکنید که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته اید.

بعضی ها هم عکس این کار را میکنند و سایرین و یا شرایط را علت مسائل خود تلقی میکنند و توجه ندارند که ممکن است خود در ایجاد گرفتاری سهمی داشته باشند.

 

به قلم : استاد علی محمد خان محمدی هزاوه

مدیریت موسسه تعالی دانش

 

منبع: www.study1000.com

 

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر