انتخاب زبان:  

ارتباط خوب و بد

 

هر ارتباط خوب از دو خصوصيت برخوردار است:

«احساسات خود را ابراز مي كنيد و به طرف مقابل هم امكان مي دهيد تا احساسات خود ارتباط خوب را ابراز كند. طرز فكر و احساستان را در ميان مي گذاريد و سعي مي كنيد كه

احساسا ت وانديشه  طرف مقابل خود را درك كنيد. طبق اين تعريف ، ديدگاهها و

احساسات هر دو طرف مهم و ارزشمندند.»

درست به همان گونه كه ارتباط خوب به مفهوم ابراز وجود و گوش دادن است، ارتباط بد آنچنان ارتباطي است كه شخص از طرح آشكار احساسات خودداري مي كند و به سخنان طرف مقابل گوش نمي دهد.

 

ارتباط بد  

بحث و جدل و حالت تدافعي گرفتن نشانه هاي ارتباط بد هستند. ممكن است

بدون درك احساسات طرف مقابل ، درمقام ضديت با او حرف بزنيد . ممكن است اين پيام را فرافكن بكنيد كه :«به حرف تو علاقه اي ندارم.تنها مي خواهم حرف خودم را زده باشم و اصرار دارم كه تو آن را از من بپذيري.» نشانه ديگر ارتباط بد انكار احساسات و به نمايش گذاشتن غيرمستقيم آنهاست. ممكن است نيش دار و طعنه آميز حرف بزنيد. اين حالت را اصطلاحاً «پرخاشگري انفعالي» مي نامند.

 

به قلم : استاد علی محمد خان محمدی هزاوه

مدیریت موسسه تعالی دانش

 

منبع: www.study1000.com

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر