انتخاب زبان:  

ويژگيهاي ارتباط بد

 

حقيقت : اصرار مي كنيد كه حق با شماست و طرف ديگر اشتباه مي كند.

سرزنش: تقصير را به گردن طرف مقابل مي اندازيد.

قرباني: مدعي هستيد كه يك قرباني بي گناهيد.

تحقير: طرف مقابل را به صرف اينكه مطابق ميل شما كار نمي كند سرزنش مي كنيد.

توقع: بي آنكه خواسته خويش را مطرح مي كنيد خود را شايسته برخورد بهتر مي دانيد.

درماندگي: تسليم مي شويد و روزنه اميدي نمي بينيد.

انكار: عصبي و رنجيده خاطر هستيد و اندوه خود را  انكار مي كنيد و حال آنكه وضع ظاهر شما درست خلاف آنرا نشان مي دهد.

پرخاشگري انفعالي: يا حرفي نمي زنيد يا لحن طنز و تمسخر داريد. در اتاق را هم مي كوبيد و خارج مي شويد.

سرزنش خويشتن: به جاي برخورد با مسئله، طوري رفتار مي كنيد كه انگار آدم بد و وحشتناكي هستيد.

گله كردن: به جاي توجه به افسردگي، رنجش يا خشم طرف مقابل مي خواهيد با حل مسئله به او كمك كنيد.

طعنه: كلمات يا لحن صداي شما از خصومت يا تنش حكايت دارند كه نمي خواهيد آنرا آشكارا بازگو كنيد.

قرباني كردن ديگران: معتقديد كه گرفتاري از ناحيه طرف مقابل شماست و تقصيري متوجه شما نيست.

حالت تدافعي: هرگونه تقصير خود را كتمان مي كنيد و مدعي مي شويد كه كار شما بي اشكال است .

پاتك: به جاي تصديق احساسات طرف مقابل ، جواب انتقاد او را با انتقاد مي دهيد.

رد گم كردن: به جاي توجه به مسئله از بي عدالتي هاي گذشته حرف مي زنيد

 

به قلم : استاد علی محمد خان محمدی هزاوه

مدیریت موسسه تعالی دانش

 

منبع: www.study1000.com

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر