انتخاب زبان:  

ده نكته تلقي كه مانع ابراز احساس هستند

 

ترس از اختلاف. از احساسات خشمگينانه يا از روبرو شدن با ديگران مي ترسيد.(ص 502)

كامل گرايي احساسي. معتقديد بايد از احساساتي نظير خشم، حسادت، افسردگي و ... بري باشيد.

ترس از تأييد نشدن. به قدري از تأييد نشدن و از مورد بي مهري قرار گرفتن مي ترسيد كه احساسات خود را مي بلعيد تا كسي را ناراحت نكنيد. احساس مي كنيد كه بايد ديگران را راضي كنيد.

رفتار «انفعالي – تهاجمي قيافه درهم مي كشيد، خشم و رنج خود را ظاهر نمي كنيد سكوت مي كنيد تا ديگران احساس گناه كنند.

احساس درماندگي . متقاعد شده ايد كه هر قدر تلاش كنيد رابطه شما بهتر نمی شود.

عزت نفس كم. معتقديد كه نبايد احساسات خود را ابراز كنيد و ازديگران متوقع باشيد. فكر مي كنيد بايد هميشه ديگران را راضي كنيد و توقعات آنان را برآورده سازيد.

خود به خودي. .(مشكل ترجمه دارد؟)

ذهن خواني. معتقديد اشخاص بايد بي آنكه شما حرفي بزنيد ، از احساسات شما خبر داشته باشند.

از خود گذشتگي. از اينكه مي توانيد احساسا ت خود را بروز ندهيد و خويشتن داري كنيد، خوشحال و مغرور هستيد.

نياز به حل مسايل. هنگام اختلاف با ديگران بجاي طرح آشكار احساسات خود شنيدن نظر ديگران        مي خواهيد شخصاً مشكل را حل كنيد.

نياز به حل مسائل: هنگام اختلاف با ديگران بجاي طرح آشكار احساسات خود شنيدن نظر ديگران مي خواهيد شخصاً مشكل را حل كنيد.

 

به قلم : استاد علی محمد خان محمدی هزاوه

مدیریت موسسه تعالی دانش

 

منبع: www.study1000.com

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر