انتخاب زبان:  

نکات کلیدی کسب و کار

 

1-یافتن ارتباطی قوی

2-ولخرجی منطقی و به اندازه

3-عقد قرارداد به هنگام

4-قرارداد نرم با دوستان

5-با شرکت های بزرگ صبور باشید

6- صبر و کنجکاوی ضروری است

7- در جلسات مهم شخصا حاضر شوید

8-اگر تردید دارید مذاکره را به تعویق بیاندازید

9-سر نگه دار باشید دهن لق نباشید

10-کم ت از توان خود قول بدهید

11-از اصول خود دست بر ندارید

12-بگذارید دیگران در مورد خود لاف و گزاف بگویند

13-اگر تحویلتان نگرفتند اعتراض کنید

14-وقتی مطمئن هستید بله بگویید

15-صراحت لحجه داشته بتشید

16-ایجاد ارزش و اعتبار مهم تر از پول است

17-برای پیشنهاد یا کار یا سواد بالای دیگران ارزش قائل شوید

18-تازه واردان را با حجم کار زیاد و ساعات طولانی و... بیازمایید اگر قرار اس از زیر کار فرار کنند همان اول معلوم میشود در استخدام افراد باهوش تر از خود کوتاهی نکنید.

19-برای ماندن افراد قوی:*مزیت زیاد به آنها بدهید *حقوق خوب *گه گاه تعریف .

20-از علایق طرف مقابل با خبر شوید .

21-به وضع کنونی قانع نباشید.

22-از خود بزرگ بینی بپرهیزید

23-وقت شناسی مهم است.

24-مراقب اطرافیان بی گناه باشید.

25-هزینه های خود را به طرف مقابل بگویید.

26-لطف خارج از توان خود نکنید.اگر از عهدهی کاری بر نمی آیید از اول بگویید نه.

27-کمال و دقت مهم است.

28-با برنامه ریزی حتما استراحت کنید.

29-پیام واضح عرضه کنید

30-در نامه به دیگران:چرا باید در این حوضه شرکت کنند.

31-مطالعات رودر رو در مقایسه با سایر روش های تبلیغی بیشترین تاثیر را دارد.

32-انجام کار جدی و مستمر و با رمز پول دار شدن.

 

به قلم : استاد علی محمد خان محمدی هزاوه

مدیریت موسسه تعالی دانش

 

منبع: www.study1000.com

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر