انتخاب زبان:  

    كار از راه دور در مجارستان

در چند سال گذشته، دوركاري مورد علاقه‌ي سران حكومتي مجارستان، تصميم‌سازان پيشه‌هاي مختلف، كارفرمايان و كارآفرينان قرار گرفته است. پوشش نسبتاً‌ گسترده‌ي رسانه‌اي، و اقدام تدريجاً رشديابنده به دوركاري به درك بهتر از دوركاري در مجارستان كمك كرده و واژه‌ي «تاومونكا»[2] كه ترجمه‌ي دقيق واژه‌ي دوركاري است، اكنون در مجارستان شهرت عام دارد. اما با وجود اين پوشش، هنوز كاربردها و منافع آن كاملاً روشن نيست.
به لطف پژوهش اخير، اكنون درباره‌ي دامنه، گرايش‌ها، اقدامات مثبت و منفي،‌ و عوامل پيشبرنده و بازدارنده در مقبوليت دوركاري در مجارستان، اطلاعاتي موجود است. پژوهشگران دريافته‌اند كه فقط چند شركت هستند كه به استخدام دوركاران مي‌پردازند، و در ميان آن‌ها، تعداد نسبي اين نوع از كاركنان، اندك است. سهم دوركاران شركتي هنوز به 1% نيروي كار نمي‌رسد. همچنين بنابر پيمايشي كه اخيراً‌ در ميان سازمان‌هاي متوسط و بزرگ انجام شد، اندكي بيش از يك‌سوم شركت‌هاي مستقر در مجارستان، ايده‌ي دوركاري را نمي‌پسندند. كمي بيش از يك‌سوم شركت‌ها به استخدام دوركاران، اقبال نشان مي‌دهند و مي‌توانند گسترش آن را در پنج سال آينده، به تصور آورند.
در نظر به زمينه‌هاي كار، شركت‌هاي مجاري چهار حوزه را مشخص كرده‌اند كه فرصت‌هايي براي استخدام دوركاران پديد مي‌آورند. اين حوزه‌هاي كاري عبارت‌اند از حسابداري،‌ بازار پژوهي، ترجمه، و ثبت داده‌ها.
در سال 2001 دو شركت بزرگ- «متاو»[3] و «مـُل»[4]، اولي‌ بزرگ‌ترين شركت داخلي كشور در مخابرات و دومي عمده‌ترين شركت نفتي كشور- پروژه‌هاي دوركاري مشتركي را ميان كاركنان خود راه‌اندازي كرده‌اند.
بر طبق مورد كاوي‌هايي كه اخيراً انجام شده‌اند، شركت‌هاي كوچك و متوسط، علاقه‌ي فزاينده‌اي به روش‌هاي سيار و انعطاف‌پذير كار نشان مي‌دهند. در دنياي بازار آزاد نيز وضع به همين گونه است، و در آنجا نيز شاهد تعداد فزاينده‌ي افراد و شركت‌هاي كوچكي هستيم كه كار الكترونيكي را با شيوه‌هاي روزانه‌ي كار خود تلفيق مي‌كنند.
در نگاه به آينده‌ي دوركاري در مجارستان، عوامل گوناگوني بر ميزان رشد، از جمله رشد آزادسازي مخابراتي، رشد تعداد رايانه‌هاي خانگي متصل به اينترنت، كاهش هزينه‌ي اتصال به اينترنت، رشد باندپهنا، لزوم افزايش بهره‌روي و صرفه‌مندي، و نيز ضرورت شيوه‌ي زندگي متوازن‌تر در ميان كاركنان، اثر مي‌گذارند.


آگاهي از دوركاري در مجارستان
بر طبق پيمايشي كه در ميان شركت‌هاي متوسط و بزرگ انجام شده،‌ اكثر مديران شركت‌ها، دوركاري را متفقاً سودمند يافته‌اند. مزاياي دوركاري از حيث اقتصاد كلان، عمدتاً در كاهش ازدحام راه‌هاي عمومي به دليل افت تعداد كاركنان مسافر، و در نتيجه بهبود وضعيت زيست‌محيطي، نمود مي‌يابند. در سطح اقتصاد خرد، به عبارت ديگر در سطح پيشه‌ي شركت‌ها، مهم‌ترين مزيت دوركاري را صرفه‌جويي قابل‌حصول در هزينه‌ي مديريت- از طريق كاهش در تعداد دفاتر كار، هزينه‌ي اجاره‌بها و ديگر هزينه‌هاي گوناگون- مي‌دانند.
هنگامي كه سؤالات مشخص‌تري مطرح شد در اين باب كه آيا شركت مورد نظر طرحي براي استخدام دوركاران در آينده‌ي نزديك دارد يا خير، داده‌هاي چندان سودمندي به دست نيامد. شركت‌هايي را كه با آن‌ها تماس گرفته شد از نظر نگاهي كه به دوركاري دارند، و زماني كه گمان دارند به استخدام دوركاران خواهند پرداخت، مي‌توان ‌به سه دسته‌ي عمده‌ تقسيم كرد. كمي بيش‌تر از يك‌سوم (37%) شركت‌ها ظاهراً به طور كامل  با اين ايده مخالف‌اند: آن‌ها استخدام هيچ دوركاري را پيش‌بيني نمي‌كنند يا چنين امري را تنها در آينده‌ي دور امكانپذير مي‌دانند. برعكس آن‌ها، باز هم كمي بيش از يك‌سوم (39%) شركت‌ها كاملاً براي اين كار آماده‌اند: آنان با كمال ميل به استخدام دوركاران مي‌پردازند، و بر اين تصورند كه اين امر در يك دوره‌ي پنج‌ساله‌ محقق خواهد شد. يك چهارم باقيمانده (24%) از شركت‌ها موضعي بينابيني دارند: نه آمادگي كامل، و نه مخالفت كامل؛ تصور آن‌ها بر اين است كه در 5 تا 10 سال آينده به استخدام دوركاران خواهند پرداخت.
با توجه به اين نكته كه استخدام دوركاران موجب بروز مسائل فني، مالي، حقوقي،‌ و … گوناگون و بسياري خواهد شد، تعداد چشمگيري از شركت‌ها ابداً قصد استخدام دوركاران را ندارند. مهم‌تر از همه، عامل عمده‌اي كه شركت‌ها را به مخالفت با دوركاري تشويق مي‌كند، مشكلات مربوط به حفاظت داده‌ها در ارتباط با استخدام دوركاران است.
موضوع ديگري كه موجب دافعه براي شركت‌ها مي‌شود اين است كه مديران اطمينان كامل ندارند كه دوركاري اثربخش‌تر باشد، يا سطح عملكردي بالاتر از شكل‌هاي مرسوم كار در داخل خانه داشته باشد.


تعداد دوركاران در مجارستان
به دليل شيوع اندك دوركاري در مجارستان، ارقام دقيق تعداد دوركاران موجود نيست، ولي حتي بدون داده‌هاي دقيق‌ نيز مي‌توان گفت كه استخدام دوركاران را تنها در طيف نسبتاً محدودي در مجارستان مي‌توان مشاهده كرد.
طبق  «پژوهش  اكوستات»[5] در حدود 25.000  نفر در مجارستان، شكلي از كار را بر روي يك رايانه‌ي خانگي انجام مي‌دهند. اين رقم، از مجموع نيروي كار 5/3 ميليوني مجارستان است. بخش عمده‌ي اين كار در مشاغلي همچون حسابداري، ترجمه، ماشين نويسي/ ويرايش، پژوهش، برنامه‌ريزي و طراحي انجام مي‌شود. بسياري از اين افراد را مي‌توان دوركاران «داوطلب» به‌شمارآورد،  ولي آنان به اين دليل اين شكل از كار را پذيرفته‌اند كه بديلي را براي اشكال ثابت [و انعطاف‌ناپذير] كار، ترجيح مي‌دهند.
تعداد دوركاران [استخدام‌شده‌ي] شركتي در مجارستان به 1% كل استخدام‌شدگان نمي‌رسد. تنها چند شركت هستند كه دوركاران را استخدام مي‌كنند و تعداد نسبي استخدام‌شدگان در ميان اين شركت‌ها نيز اندك است. با مقايسه‌ي طرح‌ها و برنامه‌ها با واقعيت، تعداد دوركاران را بسيار بيش‌تر مي‌بينيم.
از پاسخگويان پيمايشي كه توسط «سايما مجارستان»[6]‌ انجام گرديد خواسته شد كه درصد مشاغلي را كه مي‌توانند در قالب دوركاري تصور نمايند، برآورد كنند. داده‌هاي گردآوري‌شده نشان داد كه (در تئوري) يك‌دهم كاركنان مي‌توانند در آينده كار خود را به صورت دوركاري انجام دهند.


زمينه‌هاي دوركاري
در نگاه به زمينه‌هاي مشخصي كه مي‌توان در آن‌ها از دوركاري بهره گرفت،‌ مديران شركت‌هاي متوسط و بزرگ مجارستان، چهار زمينه‌ي كاري را مشخص كرده‌اند كه فرصت كار براي تعداد نسبتاً زيادي از دوركاران فراهم مي‌آورند. اين زمينه‌ها عبارت‌اند از:
حسابداري،
بازار پژوهي،‌
ترجمه،
ثبت داد‌ه‌ها.
پاسخگويان پيمايش «سايما» بر اين تصور بودند كه حتي 50 تا 60 درصد كار در اين زمينه‌ها را- حتي در شركت متبوع آن‌ها- مي‌توان در قالب دوركاري انجام داد.


شرايط دوركاري در مجارستان
بر طبق داده‌هاي ارائه‌شده‌ از سوي «اداره‌ي ملي آمار»، يك‌سوم كاركنان مجاري با رايانه كار مي‌كنند. با توجه به اين كه وجود يك كارايستگاه[7] رايانه‌اي، شرط اساسي برقراري روابط دوركاري است، گروه هدف بزرگي را براي دوركاري مي‌توان در مجارستان در تصور آورد.
اما هنوز هم عوامل چندي هستند كه مانع رشد سريع دوركاري مي‌شوند. يكي از اين عوامل اين است كه افراد بسياري در مجارستان مايل به زندگي در آپارتمان‌هايي هستند كه جاي كافي براي تجهيزات دوركاري ندارند. افراد معدودي هستند كه داراي يك اتاق يا فضاي جداگانه باشند تا بتوانند آن را به محوطه‌ي مخصوص دوركاري تخصيص دهند. تعداد رايانه‌هاي خانگي و هزينه‌هاي نسبتاً بالاي مخابراتي، موانع ديگر هستند. گشتن در اينترنت در طول ساعات كاري از محل خانه، متأسفانه هنوز در مجارستان يك كار تجملي شمرده مي‌شود، و انتظار مي‌رود با پايان انحصار «متاو» در سال 2002، اين وضع نيز به پايان برسد.


گرايش‌هاي مديريتي
يكي از موانع اصلي رونق دوركاري،‌گرايش‌هاي محافظه‌كارانه‌ي مديريتي است. مديران از اين مي‌ترسند كه نتوانند از راه دور،‌ دوركاران را كنترل و ترغيب كنند. فقدان اطلاعات و فقدان تجربه در مديريت از راه دور،‌ هر دو مانع مديران و حرفه‌مندان حوزه‌ي منابع انساني از اقدام به تجارب دوركاري مي‌شوند. مديران شركت‌هاي متوسط در اين باره بسيار ترديد دارند.
پاسخگويان بر اين باورند كه يكي از عوامل مهم در پيشگيري از گسترش دوركاري، فقدان مشاغلي است كه بتوان به آن تخصيص داد. عامل ديگري كه مانع شركت‌ها مي‌شود آن است كه مطمئن نيستند دوركاري در خلق سطوح بالاتر عملكرد، از شكل‌هاي مرسوم كار در خانه، اثربخش‌تر باشد. با وجود اين واقعيت كه برآوردهاي گوناگوني از نظر ميزان قابليت دوركاري در خلق شرايط مطلوب براي عملكرد كاري اثربخش‌تر، در متون بين‌المللي منتشر شده، ‌تعداد نسبتاً اندكي از مديران بر اين باورند كه استخدام دوركاران در ارتقاي ميزان اثربخشي عملكرد، اثر بسياري داشته باشد و به افزايش برونداد بينجامد. به‌ نظر مي‌رسد كه به‌منظور رفع اين بيم‌ها و نگراني‌ها، ‌رابطه‌ي متقابل بين دوركاري و اثربخشي كار، بايد با روشني بيش‌تري به نمايش درآيد.


موردكاوي‌هاي شركتي

«متاو»
«متاو» شركت ‌مخابراتي برجسته‌ي مجارستان، يك پروژه‌ي دوركاري شركتي را در آغاز سال 2001 راه‌اندازي كرد. بنابر تصميم هيئت مديره، مجموعاً به 250 نفر از كاركنان اجازه داده مي‌شود كه بخشي از كار خود را در خانه انجام دهند. تاكنون 80 نفر از مجموع 14380 نفر توافقنامه‌ي دوركاري را امضا كرده و داراي يك دفتر كار خانگي شده‌اند. به موجب اين توافق، همه‌ي دوركاران با شرايط قبلي، در استخدام شركت‌ «متاو» مي‌مانند. تنها تفاوت، مشخصات مربوط به محل كار و ساعات كار است. دوركاران مجازند كه در هفته 2 روز در خانه و 3 روز در محل شركت كار كنند. همه‌ي هزينه‌هاي ايجاد دفتر كار خانگي (رايانه‌ي شخصي روميزي يا كيفي، اثاثيه‌ي دفتر كار،‌ اتصال «آي‌اس‌دي‌ان2»[8]) از سوي شركت پرداخت مي‌شوند.
شركت در پروژه‌ي دوركاري تاكنون تنها براي ساكنان بوداپست امكانپذير بوده. حوزه‌هاي كاري كه گزينه‌هاي دوركاري در اختيار كاركنان مي‌گذارند عبارت‌اند از فناوري اطلاعات، مديريت توليد، فروش، پشتيباني مشتريان، مديريت پروژه، پشتيباني فني و مهارت‌آموزي. براي آگاهي دوركاران آينده از موضوعات مربوط به دوركاري، شركت «متاو»‌ براي علاقه‌مندان يك كلاس مهارت‌آموزي تشكيل داد، يك كتابچه‌ي اطلاعاتي چاپي با نام «راهنماي دوركاري» تهيه كرد، و از طريق شبكه‌ي داخلي شركت نيز اطلاعات ديگر را ارائه مي‌كند. نخستين دوركاران گزارش مي‌دهند كه بهره‌وري كاري كه در خانه انجام مي‌شود، بالاتر از كار در اداره است.
«مـُل»
در «مـُل» كه بزرگ‌ترين شركت نفتي مجارستان است،‌ اكنون 73 نفر از مجموع 18016 كارمند، به دوركاري مي‌پردازند. مدير شركت در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه بنابر تجربه‌ي مثبت از اين پروژه، تعداد كاركنان مجاز به كار از راه دور حتماً افزايش خواهد يافت.

شكل‌هاي دوركاري/ كار از راه رايانه
اكثر شركت‌ها در مجارستان تمايلي به پذيرش اين نظر كه دوركاران شركتي تمام وقت و هر روز هفته را در خانه كار كنند، ندارند و اكثريت نسبي آنان ترجيح مي‌دهند كه دوركاران 3 يا 4 روز را در خانه كار كنند و بقيه‌ي روزهاي هفته‌ را به محل كار شركتي خود بروند.
در عين حال بيش‌تر شركت‌ها ترجيح مي‌دهند كه اين كاركنان،‌ خودـ اشتغال باشند تا از اين طريق، هزينه‌هاي كار كاهش يابد. رواج اين شكل از خوداشتغالي و خويش‌فرمايي يقيناً بي‌ارتباط با اين نكته نيست كه كارفرمايان كنوني در مجارستان به منظور كاهش هزينه‌هاي پرداختي و دستمزدها ترجيح مي‌دهند وارد توافقاتي از نوع خويش‌فرمايي شوند. اكثر شركت‌ها در صورتي كه از دوركاران بهره‌ بگيرند، رابطه‌اي به‌مثابه خويش‌فرماي مستقل با او برقرار مي‌كنند. بنابراين، تفاوت روشني بين قبول رابطه‌ي كاري با يك خويش‌فرما و يك كارمند استخدام‌شده وجود دارد. تنها معدودي از شركت‌ها هستند كه دوركاران را در فهرست حقوق‌بگيران قرار مي‌دهند و اكثر آن‌ها ترجيح مي‌دهند كه با دوركاران به عنوان خويش‌فرمايان مستقل كاركنند.


آزادكاري
آزادكاري[9] در حرفه‌هاي متعارف و خلاقي همچون در بين مترجمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، پژوهشگران، توليدكنندگان نرم‌افزار و طراحان گرافيك، سال‌ها است كه رواج دارد. با گسترش اينترنت، فكر آزادكاري مورد توجه بيش‌تري قرار گرفت. تعداد دوركاران خوداشتغال در مشاغل مرتبط با اينترنت (طراحي وب، برنامه‌نويسي وب،‌ توليد محتوا، پژوهش‌ درونخطي، و …)، همراه با تقاضا براي اين خدمات، در حال افزايش است. صدها تن از افراد و شركت‌هاي كوچك مجاري وارد بازارهاي بين‌المللي[10] شده‌اند تا دوركاري خارج از مرزها را تجربه كنند و مشتريان جديدي از سراسر جهان بيايند.
نخستين بازار آزادكاري مجارستان در جولاي سال 2001 راه‌اندازي شد[11] و پس از آن نوبت به بازار صنعتي تخصصي در پروژه‌هاي ترجمه[12] رسيد. هر دوي اين خدمات در مجارستان ايجاد شده‌اند و هدف آن‌ها كمك به انطباق پروژه‌هاي كوچك و متوسطي كه از نيروي خارج سازمان بهره‌ مي‌گيرند با خدمات‌دهندگان داخل كشور به صورت درونخطي است.


اقدامات دولتي
بسياري  از مؤسسات پيشه‌گاني انتظار دارند كه دولت و حكومت، مثلاً با اعلان مناقصه‌هاي عمومي، معافيت‌هاي مالياتي،‌ و … در ترويج دوركاري در مجارستان نقشي ايفا كند تا كارفرمايان به استخدام تعداد بيش‌تري از دوركاران علاقه‌مند شوند.
در سال 1998 يك بودجه‌ي 400 ميليون فورينتي (5/1 ميليون دلاري) براي دو گروه اختصاص يافت: معلولان، و مادران كودكان خردسالي كه خانه‌دار بودند. در نتيجه‌ي اين پروژه، تنها چند شغل جديد ايجاد شد و اكثر آن‌ها با پايان‌يافتن كمك‌هاي مالي، از ميان رفتند. اين رواج نسبتاً اندك را مي‌توان با شرايط مشخص‌شده در پروژه و نيز با اين نكته كه كارآفرينان عموماً در پي استخدام افراد متعلق به اين دو گروه نيستند، توجيه كرد. در واقع، حكومت نقش دوركاري را در ايجاد شغل، بيش از اندازه‌ي واقعي برآورد كرده بود.
از پروژه‌هاي ناموفق، درس‌هايي آموخته شده و شيوه‌هاي تازه‌اي با يك رويكرد جديد تدارك ديده شده. اكنون روشن است كه دوركاري، سلاح كارآمدي در مبارزه با بيكاري نيست. اما تصور بر اين است كه مي‌تواند در تنظيم دوباره‌ي توسعه‌ي اقتصادي نامتوازن منطقه‌اي، مثلاً در كمك به توسعه‌ي شرق مجارستان، كمك كند. در مجارستان جابجايي اقليمي افراد از شدت بسيار كمي برخوردار است؛ تصور بر اين است كه شايد دوركاري به هدايت نيروي كار به سمت انجام كارهايي كه به دليل دوري مسافت، به شيوه‌ي سنتي توانايي دسترسي به آن‌ها را ندارند، كمك كند. به منظور دستيابي به چنين اهدافي، ‌دولت براي گسترش دوركلبه‌[13]ها يارانه مي‌دهد. بيش از 200 دوركلبه در روستاهاي مجارستان دايرند و دوركلبه‌هاي جديدي نيز بزودي گشايش مي‌يابند.
اداره‌ي كميسيونرهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مجارستان كه اخيراً با هدف تسريع در فرايند توسعه‌ي فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در مجارستان تأسيس شده، «راهبرد ملي براي جامعه‌ي اطلاعاتي» را در سا ل2001 آماده كرده. به عنوان بخشي از اين پروژه، از پيشه‌هاي مختلف مجارستان دعوت شده كه در مناقصه‌ي  پروژه‌هاي مربوط به ايجاد جامعه‌ي اطلاعاتي شركت كنند. پاسخ گسترده‌اي به اين دعوت داده شد. اكنون انتخاب برندگان اين مناقصه‌ها در حال انجام است، و اجراي پروژه‌هاي مورد نظر، ازجمله پروژه‌هاي بسياري كه با كار الكترونيكي و يادگيري الكترونيكي مرتبط‌اند، در سپتامبر امسال آغاز خواهد شد.


همايش‌هايي در موضوع دوركاري در بوداپست
در نوامبر 2000، بوداپست محل برگزاري همايش پروژه‌ي «ايمرجنس»[14] بود. در مارس سال 2001 يك همايش بين‌المللي با عنوان «دوركاري 2001 در اروپا» به وسيله‌ي سازمان‌هاي اجتماعي مجاري، به منظور ترويج انديشه‌ي كار الكترونيكي و نمايش‌دادن نمونه‌هاي خوب كار الكترونيكي در ميان تصميم‌سازان شركتي و دولتي، سازماندهي [و برگزار] ‌شد.
در 11 تا 12 اكتبر 2001، همايشي با عنوان «مجارستان الكترونيكي» در بوداپست برگزار خواهد شد. چهار بخش اصلي همايش عبارت خواهند بود از:‌
كار و پيشه‌ي الكترونيكي،
سرمايه‌ي الكترونيكي،‌
يادگيري الكترونيكي/ كار الكترونيكي،
امنيت الكترونيكي.
دوركاري/ كار الكترونيكي در مجارستان مورد بحث گسترده قرار گرفته و اين مفهوم در بالاترين سطوح اجرايي رواج يافته است؛ ‌اين انديشه از سوي بخش نسبتاً بزرگي از كارفرمايان و نيز نيروي كار مورد استقبال  قرار گرفته و انتظار مي‌رود كه در چند سال آتي به رونق دوركاري افزوده شود.

 

يادداشتها:

[1]. Andrea Wesselenyi, “Telework in Hungary– an Overview”, in Telework 2001-Report of the 8th European Assembly on New Ways to Work. Helsinki: 12-14.9.2001, pp. 130-135.
[2]. tavmunka
[3]. Matav
[4]. MOL
[5]. ECOSTAT Research
[6]. Psyma Hungary
[7]. workstation

[8]. (ISDN2=Integrated Services Digital Network 2) سرويس تجارتي ارتقايافته‌ي «آي‌اس‌دي‌ان» كه باعث كاهش هزينه، افزايش سرعت تماس، افزايش كيفيت و بهره‌وري مي‌شود. (ويراستار)
[9]. free lancing
[10]. Elance, SmarterWork, Guru.com, etc.
[11]. at interwork.hu
[12]. Wired Online Translator
[13]. tele-cottage
[14]. EMERGENCE project

 


مآخذ دوركاري

Telework Trends and Practices in Hungary; Research report by the Information Society and Trend Research Institute (ITTK)Budapest, 2001
The Chances for Telework in Hungary; Research report by Psyma Hungary and the Foundation for the Women in Hungary (MONA), 2000
Telework – the New Forms of Employment in the Innovative Society; Research report by ECOSTAT, Budapest, 1999
Telecottages and Telework in Hungary; Book published by the Hungarian Telecottages Association in 1999
The Hungarian Telework Portal (URL:
www.tavmunkainfo.hu)
Other: telework related articles published in the printed and the electronic

آندريا وسليني[1]، روزنامه‌نگار آزاد
مترجم:
علي‌حسين قاسمي
دانشجوي دوره‌ي دكتري اطلاع‌رساني و كتابداري دانشگاه فردوسي مشهدنام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر