انتخاب زبان:  

    بقاياي‌ جنگل‌ کوچک‌ هشت‌ ميليون‌ ساله‌ در مجارستان

منابع خبري‌ رسمي‌ مجارستان‌ اعلام‌ کردند باستان‌ شناسان‌ بقاياي‌ جنگل‌ کوچکي‌ از درختان‌ سرو باتلاقي‌ را در منطقه‌ بوکابراني‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در شمال‌ شرقي‌ اين‌ کشور کشف‌ کرده‌ اند که‌ برغم‌ قدمت‌ هشت‌ ميليون‌ ساله‌ به‌ خوبي‌ حفظ شده‌ است‌‌.
به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌ از بوکابراني‌‌ تاماس‌ پوستاي‌‌ رئيس‌ بخش‌ باستان‌ شناسي‌ در موزه‌ محلي‌ اتو هرمان‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ اعلام‌ کرد کشف‌ جنگلي‌ با اين‌ قدمت‌ بسيار استثنايي‌ است‌ به‌ ويژه‌ انکه‌ درختان‌ موجود در منطقه‌ پس‌ از گذشت‌ هزاران‌ سال‌ هنوز ساختار چوبي‌ خود را حفظ کرده‌ اند و به‌ کربن‌ يا فسيل‌ تبديل‌ نشده‌ اند‌.
بقاياي‌ اين‌ جنگل‌ شگفت‌ انگيز توسط کارگراني‌ که‌ مشغول‌ حفاري‌ و استخراج‌ از يک‌ معدن‌ بودند کشف‌ شد‌ کارگران‌ ابتدا تنه‌ هاي‌ بزرگ‌ درختاني‌ را از زير خاک‌ بيرون‌ اوردند که‌ کربنيزه‌ شده‌ بود و مشاهده‌ اين‌ پديده‌ در چنين‌ محيطهايي‌ براي‌ انها امري‌ کاملا عادي‌ بود‌ اما در لايه‌ هاي‌ زيرين‌ خاک‌ با پديده‌ عجيب‌ و غريبي‌ روبرو شدند.
تاماس‌ پوستاي‌ در اين‌ باره‌ تصريح‌ کرد کارگران‌ در لايه‌ هاي‌ زيرين‌ شانزده‌ درخت‌ را کشف‌ کردند که‌ هنوز در همان‌ مکاني‌ قرار داشتند که‌ هشت‌ ميليون‌ سال‌ پيش‌ از خاک‌ سر براورده‌ بودند اما پس‌ از گذشته‌ اين‌ همه‌ سال‌‌ هنوز هم‌ حالت‌ و ويژگيهاي‌ چوبي‌ خود را به‌ خوبي‌ حفظ کرده‌ بودند.‌
براي‌ مشاهده‌ باقيمانده‌ تنه‌ درختان‌ تنومند اين‌ جنگل‌ بسيار قديمي‌ بايد در درون‌ حفره‌ اي‌ به‌ مساحت‌ سه‌ هزار و پانصد متر مربع با عمق‌ شصت‌ متر پائين‌ برويم‌‌.
تنه‌ هاي‌ اين‌ درختان‌ بين‌ دو تا سه‌ متر قطر دارد اما طول‌ انها از شش‌ متر فراتر نمي‌ رود در حاليکه‌ باستان‌ شناسان‌ بر اين‌ عقيده‌ هستند که‌ بلندي‌ سروهاي‌ باتلاقي‌ اوليه‌ حتي‌ به‌ سي‌ تا چهل‌ متر نيز مي‌ رسيد‌.
ميکلوس‌ کازمر مدير بخش‌ گياه‌ شناسي‌ دانشگاه‌ علوم‌ لوراند ايوتووس‌ ‌‌‌‌‌‌ در اين‌ باره‌ مي‌ گويد تنه‌ درختان‌ سرو باتلاقي‌ کشف‌ شده‌ در اين‌ منطقه‌ شکل‌ و جنس‌ اصيل‌ و اوليه‌ خود را به‌ خوبي‌ حفظ کرده‌ اند‌.
وي‌ افزود در اين‌ دوره‌ که‌ مربوط به‌ دوره‌ سوم‌ زمين‌ شناسي‌ است‌ منطقه‌ بوکابراني‌ را يک‌ درياچه‌ بزرگ‌ به‌ نام‌ پانون‌ ‌‌‌‌‌‌ دربر گرفته‌ بود که‌ رودهايي‌ گل‌ الود از ان‌ سرچشمه‌ مي‌ گرفت.‌‌ اغاز دوره‌ سوم‌ زمين‌ شناسي‌ به‌ ده‌ ميليون‌ سال‌ پيش‌ بر مي‌ گردد‌.
ميکلوس‌ کازمر خاطر نشان‌ کرد شايد علت‌ اينکه‌ درختان‌ اين‌ منطقه‌ توانسته‌ اند ويژگيهاي‌ خود را پس‌ از گذشت‌ هزاران‌ سال‌ به‌ خوبي‌ حفظ کنند وزش‌ طوفاني‌ از شن‌ بود که‌ سراسر جنگل‌ را تا ارتفاع‌ شش‌ متري‌ پوشاند‌ وي‌ ادامه‌ داد ان‌ قسمت‌ از تنه‌ درختان‌ که‌ زير شن‌ قرار نگرفت‌ از بين‌ رفت‌ اما بخشهاي‌ مدفون‌ شده‌ در زير شن‌ ‌ پس‌ از گذشت‌ سالها همچنان‌ دست‌ نخورده‌ و بکر باقي‌ مانده‌ است‌‌.
واقعيت‌ امر اين‌ است‌ که‌ تنه‌ درختان‌ سرو باتلاقي‌ که‌ حدود هشت‌ ميليون‌ سال‌ پيش‌ در اين‌ منطقه‌ روئيده‌ اند و بخشي‌ از انها زير شن‌ مدفون‌ شده‌ است‌ همچنان‌ ويژگيهاي‌ چوبي‌ خود را حفظ کرده‌ اند و خبرنگار خبرگزاري‌ فرانسه‌ نيز با لمس‌ کردن‌ انها به‌ کاملا به‌ صحت‌ اين‌ مسئله‌ پي‌ برد.‌
يانوس‌ ورس‌‌ باستان‌ شناس‌ مجارستاني‌ ‌نيز ضمن‌ شگفت‌ انگيز خواندن‌ اين‌ پديده‌ هشدار داد تنه‌ اين‌ درختان‌ که‌ در شصت‌ متري‌ عمق‌ خاک‌ قرار گرفته‌ است‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نبايد جابجا شود چرا که‌ چوبهايي‌ با اين‌ قدمت‌ براثر تماس‌ از هم‌ پاشيده‌ ميشود و در معرض‌ هوا يا نور خورشيد از بين‌ ميرود‌.
مسئولان‌ باستان‌ شناسي‌ منطقه‌ نيز با توجه‌ به‌ شکنندگي‌ تنه‌ هاي‌ اين‌ درختان‌ تدابير و مقررات‌ محدود کننده‌ اي‌ را به‌ اجرا گذاشته‌ اند‌ مقامات‌ معدن‌ نيز دسترسي‌ روزنامه‌ نگاران‌ و ساکنان‌ کنجکاو روستاها و شهرهاي‌ اطراف‌ را به‌ محل‌ کشف‌ اين‌ درختان‌ ممنوع‌ اعلام‌ کرده‌ اند‌ شبکه‌ سراسري‌ تلويزيون‌ مجارستان‌ با پخش‌ تصاويري‌ از اين‌ درختان‌ کنجکاوي‌ همه‌ به‌ ويژه‌ ساکنان‌ منطقه‌ را بر انگيخته‌ است‌‌.
يانوس‌ ورس‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود گفت‌ از انجا که‌ سلولز موجود در ساختار چوبي‌ سروهاي‌ باتلاقي‌ کشف‌ شده‌ از بين‌ رفته‌ است‌ اين‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ اين‌ درختان‌ در صورت‌ تغيير شرايط از بين‌ بروند‌.
اين‌ باستان‌ شناس‌ مجارستاني‌ ادامه‌ داد از انجا که‌ تنه‌ درختان‌ از مواد الي‌ ساخته‌ شده‌ است‌ اين‌ امکان‌ وجود دارد که‌ بتوان‌ با مطالعه‌ و بررسي‌ حلقه‌ هاي‌ موجود در تنه‌ درختان‌ زمان‌ وقوع‌ برخي‌ از تغييرات‌ زيست‌ محيطي‌ و اقليمي‌ را حدس‌ زد‌ درختان‌ سرو باتلاقي‌ کشف‌ شده‌ در اين‌ منطقه‌ از مجارستان‌ احتمالا در زمان‌ مرگ‌ سيصد تا چهارصد سال‌ داشته‌ اند‌.
پيش‌ از اين‌ نيز جنگلي‌ مشابه‌ در ژاپن‌ کشف‌ شدکه‌ اکنون‌ به‌ ابتکار باستان‌ شناسان‌ در يک‌ حصار بتوني‌ از ان‌ نگهداري‌ محافظت‌ مي‌ شود‌ کارشناسان‌ و باستان‌ شناسان‌ اعلام‌ کرده‌ اند براي‌ نگهداري‌ جنگل‌ کشف‌ شده‌ در شمال‌ شرقي‌ مجارستان‌ دولت‌ اين‌ کشور بايد  همكاري نمايد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر