انتخاب زبان:  

نظام آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور چين

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصيلي‌

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اچين

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای اچين

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

در کشور چين تحصيلات ابتدائی از 6 سالگی به مدت 5 يا 6 سال است در اين دوره ، دانش آموزان ملزم به گذراندن دروس متنوعی نظير زبان چينی ، رياضيات و مطالب اخلاقی وورزش و فعاليت های فوق العاده می باشند .سپس وارد دوره آموزشی مقطع متوسطه می شوند که6 سال به طول می انجامد وبه دو مقطع آموزش متوسطه و آموزش فنی و حرفه ای تقسیم می گردد.هريک از اين دوره هاخود شامل دو مرحله آموزشی سه ساله مقدماتی متوسطه و دوره سه ساله تکميلی متوسطه می باشند که در قالب دوره های 4 ساله و 3 ساله ارائه می گرددند.دانش آموزانی که از مدارس مقدماتی متوسطه فارغ التحصيل می گردند از مجوز ورود به مراکز متوسطه .فنی و حرفه ای برخوردارند . در اين مراکز آموزشی برنامه های آموزشی 2 تا4 سال ارائه می گردد

 

 تحصيلات‌ دانشگاهي‌

            دانشگاه ها ، دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي به ارائه برنامه هاي 4 يا 5 ساله و هم چنين دوره هاي تخصصي 2 تا 3 سال مبادرت مي نمايند. آن دسته از دانشجويان كه به اتمام نخستين دوره نايل آيند از مجور حضــــور در دوره‌هاي بعدي برخوردار مي‌گردند . دانشگاه‌هاي چين به چند دسته تقسيم مي گردند برخي از دانشگاه ها مستقيماً تحت نظارت وزارت آموزش عالي قرار داشتند و تعدادي از آنها نيز توسط شهرداري ها و استانداري اداره مي گردند. علاوه بر اين تعدادي ديگر نيز توسط مراكز محلي شهرها مورد نظارت واقع مي گردند. آن دسته از دانش آموزاني كه از مراكز آموزش متوسطه فارغ التحصيل شده اند مي توانند پس از قبولي در آزمون ورودي به دانشگاه راه يابند. سال تحصيلي در مؤسسات آموزش عالي تمام وقت به دو ترم تقسيم مي شود. برخي از دانشگاه ها نيز از سه ترم تحصيلي برخوردار مي باشند. ترم اول از اوايل سپتامبر و ترم دوم از اواسط فوريه آغاز مي گردد.

 

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

Associate : 2 تا 3 سال تحصيل بعد از دوره متوسطه

Bachelor : شامل 4 تا 5 سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر بعد از دوره متوسطه

Master : شامل 2 تا 3 سال تحصيل به صورت آموزشي و پژوهشي(کار عملی ،نوشتن و دفاع از پايان نامه /تز ) در رشته هاي گوناگون بعد از دوره كارشناسي

Doctor (Ph.D.) : شامل 3 سال تحصيل همراه با رساله بعد از كارشناسي ارشد

 

معرفي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در چين

الف) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي چين گروه يك (ممتاز) براي كليه دوره هاي تحصيلي

 

(دانشگاه هاي شهر Beijing)

Tsinghua Universit

Peking  University

Beijing Normal University

Renmin University of China

Beihang University

Beijing University of Technology

Beijing University of Science & Technology

Beijing University of Chemical Technology

Beijing Jiaotong University

Beijing University of Posts & Telecommunications

University of International Business & Economics

China University of Political Science & law

Beijing Forestry University

Capital Normal University

Capital University of Economics & Business

Beijing Sport University

Chinese Academy of Agricultural Sciences

Beijing Institute of Technology

China Agricultural University

 

(دانشگاه‌هاي استان  Tianjin)

Tianjin University

Nankai University

Tianjin normal University

           

(دانشگاه هاي استان  Hebei)

Yanshan University

Hebei University

Hebei Normal University

Agricultural University of Hebei

North China Electric Power University

           

(دانشگاه هاي استان  Shanxi)

Shanxi University

 

(دانشگاه هاي استان  (Liaoning

Northeastern University

Dongbei University of Finance & Economics

Liaoning University

Liaoning Normal University

Dalian Maritime University

Dalian University of Technology

 

(دانشگاه هاي استان Jilin)

Jilin University

Northeast Normal University

Jilin Agricultural University

Northeast China Institute of Electric Power Engineering

 

(دانشگاه هاي استان Heilongjiang )

Harbin Engineering University

Heilongjiang University

Northeast Forestry University

Northeast Agricultural University

Harbin Normal University

Harbin University of Science & Technology

Harbin Institue of Technology

 

(دانشگاه هاي شهر  Shanghai)

Fudan University

Tongji University

East China University of Science & Technology

Shanghai University

Donghua University

Shanghai University of Finance & Economics

University of Shanghai for Science & Technology

Shanghai Normal University

Shanghai Fisheries University

Shanghai Maritime University

Shanghai International Studies University

Shanghai Jiao Tong University

 

(دانشگاه هاي استان Jiangsu )

Nanjing University

Southeast University

Nanjing University of Acronautics & Astronautics

China University of Mining & Technology

Nanjing Agricultural University

Nanjing University of Science & Technology

Nanjing Normal University

Yangzhou University

Hohai University

Nanjing Forestry University

University of Science & Technology of China

 

(دانشگاه هاي استان Zhejiang)

Zhejiang University

Zhejiang Normal University

 

(دانشگاه هاي استان  Anhui)

Hefei University of Technology

Anhui University

Anhui Normal University

(دانشگاه هاي استان رFujian)

Xiamen University

Fujian Normal University

 

(دانشگاه هاي استان Jiangxi)

Nanchang University

 

(دانشگاه هاي استان Shandong )

Shandong University

Ocean University of China

Shandong Normal University

Qufu Normal University

Jinan University

 

(دانشگا هاي استان  Henan)

Zhengzhou  University

Henan University

 

(دانشگاه هاي استان Hubei)

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan University

Huazhong Normal University

Huazhong Agricultural University

China University of Geosciences

Zhongnan University of Economis and Law

Hubei University

Wuhan University of Technology

89- صرفاً در رشته صنايع سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي

 

(دانشگاه هاي استان Hunan)

Hunan University

Hunan Normal University

 

(دانشگاه هاي استان Guangdong)

Sun Yat-Sen University

South China University of Technology

South China normal University

 

(دانشگاه هاي استان Guangxi)

Guangxi University

(دانشگاه هاي استان رChongqing)

Chongqing University

 

(دانشگاه هاي استان Sichuan)

Sichuan University

Southwest Jiaotong University

Southwestern University of Finance & Economics

 

(دانشگاه هاي استان Yunnan)

Yunnan University

Kunming University of Science & Technology

Yunnan Normal University

 

(دانشگاه هاي استان Shaanxi)

 Xi an Jiaotong Universoty

Northwestern Polytechnic University

Xidian University

Northwest University

Northwest Agriculture & Forestry University

Shaanxi Normal University

Xi an International Studies University

 

(دانشگاه هاي استان Gansu)

Lanzhou University

 

ب) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي چين، گروه دو  (خوب)

اگرچه مدارك دانشگاه هاي گروه دو در كليه دوره ها از جمله در دوره دكتري (Ph.D) نيز ارزشيابي مي شود، اما توصيه مي شود كه در دوره دكتري (Ph.D) تنها در دانشگاه هاي گروه يك (ممتاز) ادامه تحصيل داده شود.

 

(دانشگاه هاي شهر Beijing)

China Foreign Affairs University

Beijing International Studies University

Central Academy of Fine Arts

North China University of Technology

Tianjin Polytechnic University

Beijing Language of Culture University (Beijing)

North China Electric Power University

Beijing Institute of Civil Engineering & Architecture

 

(دانشگاه هاي استان Tianjing)

Tianjin University of Finance & Economics

Tianjin Polytechnic University

 

)دانشگاه هاي استان Hebei)

11- Hebei  Polytechnic University

12- Hebei University of Technology

 

(دانشگاه هاي استان Liaoning)

13- Liaoning Technical University

14- Shenyang Normal University

15- Liaoning Institute of Technology

16- Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology

17- Dalian Institute of Light Industry

18- Shenyang Institute of Chemical Technology

19- Bohai University

20- Liaoning Technical University

21- Dalian University of Foreign Languages

22- Dalian Fisheries University

 

(دانشگاه هاي استان  Jilin)

23-Jilin College of the Arts

24- Changchun University of Science & Technology

 

(دانشگاه هاي استان  Heilongjiang)

25- Jiamusi University

26- Daqing Petroleum Institute

 

(دانشگاه هاي شهرShanghai)

27- Shanghai Conservatory of Music

 

(دانشگاه هاي استان  Jiangsu )

28- Nanjing Arts Institute

29- Siuthern Yangtze University

30- Nantong University

31- Yancheng Institute of Technology

 

(دانشگاه هاي استان Zhejiang)

32- Ningbo University

33- Zhejiang Forestry University

34- Zhejiang Wanli University

 

(دانشگاه هاي استان Anhui)

35- Anhui University of Science & Technology

 

(دانشگاه هاي استان  Fujian)

36- Fujian Agriculture & Forestry University

 

(دانشگاه هاي استان Jiangxi)

37- Jiangxi Normal University

38- Jiangxi Agricultural University

39- East china Jiaotong University

40- Jingdezhen Ceramic Institute

41- Jiangxi University of Finance & Economics

 

(دانشگاه هاي استان Shandong)

42- Qingdao University

43- Yantai University

44- Qingdao University of Science & Technology

45- Shandong College of Arts

46- Laiyang Agricultural University

47- Shandong  University of Science & Technology

48- Qingdao Technological University

 

(دانشگاه هاي استان  Henan)

49- Henan normal University

50- Henan University of Science & Technology

51- Zhongyuan University of  Technology

52- North China University of Water Conservancy & Electric Power

 

(دانشگاه هاي استان Hubei)

53- Wuhan Polytechnic University

54- China three Gorges University

 

(دانشگاه هاي استان Hunan)

55- Central South University of Forestry & Technology

56-- Xiangtan University

57- Hunan Agricultural University

 

(دانشگاه هاي استان Chongqing )

58- Sichuan International Studies University

 

(دانشگاه هاي استان  Guangdong)

59- Guangdong University of Technology

60- Wugi University

 

(دانشگاه هاي استان  Guangxi)

61- Guangxi Normal University

62- Guangxi Nationalities University

63- Guilin University of Electronic Technology

 

(دانشگاه هاي استان Sichuan)

64- Sichuan Normal University

65- Sichuan Agricultural University

(دانشگاه هاي استان  Yunnan)

66- Yunnan  Agricultural University

 

(دانشگاه هاي استان  Gansu)

67- Lanzhou Jiaotong University

 

ج) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي چين، گروه سه، فقط تا سطح كارشناسي (ليسانس) ارزشيابــي مي شود.

 

(دانشگاه هاي شهر Beijing)

China conservatory

Beijing Materials Institute

University of International Relations

Shougang Institute of Technology

 

(دانشگاه هاي استان  Tianjin)

Tianjin University of Technology

Tianjin University of Science & Technology

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

Tianjin institute of Physical Education

Tianjin University of Commerce

Tianjin Conservatory of Music

 

(دانشگاه هاي استان  Hebei)

Hebei University of Science & Technology

Hebei University of Economics & Business

 

(دانشگاه هاي استان  Liaoning)

Dalian Nationalities University

Shenyang institute of Physical Education

 

(دانشگاه هاي استان Jilin)

Jilin Architectural & civil Engineering Institute

Jilin Institute of Physical Education

 

(دانشگاه هاي شهر   Shanghai)

Shanghai Finance University

East China Normal University

Shanghi Institute of Foreign Trade

19. در رشته هاي علوم انساني از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي و حرفه اي متقاضي (ااخذ آزمون)

 

 

(دانشگاه هاي استان  Jiangsu)

Jiangsu Polytechnic University

Suzhou University of Science & Technology

Yancheng Teachers University

Changzhou institute of Technology

Huaiyin Teachers University

 

(دانشگاه هاي استان Zhejiang)

Zhejiang Science & Technology University

Zhejiang Ocean University

 

(دانشگاه هاي استان Anhui)

Anhui University of Technology

 

( دانشگاه هاي استان Shandong)

Liaocheng University

Shandong University of Finance

 

(دانشگاه هاي استان  Henan)

Xinyang normal University

Henan University of Finance & Economics

Henan Polytechnic University

 

(دانشگاه هاي استان Hunan )

Changsha University of Science & Technology

Hunan University of Arts Science

 

(دانشگاه هاي استان Guangdong)

Guangdong Polytechnic Normal University

Guangdong University of Business Studies

Zhaoqing University

Shaoguan University

Guangzhou Academy of Fine Arts

Jiaying University

Guangdong University of Foreign Studies

 

(دانشگاه هاي استان  Guangxi)

Guangxi University of Technology

Guangxi Arts institute

Guilin University of Technology

 

(دانشگاه هاي استان Hainan)

South china University of  Tropical Agriculture

 

(دانشگاه هاي استان Chongqing)

Chongqing normal University

Chongqing Jiaotong University

Chongqing institute of Technology

Sichuan fine Arts institute

Sichuan Conservatory of Music

Chongqing Three gorges University

Southwest University of Science & Technology

Chengdu Neusoft Institute of Information Technology

Chengdu University

 

(دانشگاه هاي استان  Shaanxi)

Sichuan Conservatory of Music

Southwest University for Nationalities

 

(دانشگاه هاي استان  Chougqing)

Chougqing Technology & Business University

Chongqing University of Posts & Telecommunications

 

(دانشگاه هاي استان  Shaanxi)

Chang,an University

 

( دانشگاه هاي استان  Gansu)

Lanzhou University of Technology

 

(دانشگاه هاي استان Qinghai)

Qinghai Normal  University

 

(دانشگاه هاي استان  Xinjiang)

Xinjiang Agriculteral University

Shihezi University

 

(دانشگاه هاي استان Yunnan)

Yunnan University of Finance & Economics

Yunnan Arts Institute

 

(دانشگاه هاي استان  Xizang)

Tibet University

 

(دانشگاه هاي استان  Shaanxi)

Xi,an University of Physical Education

 

(دانشگاه هاي استان  Qinghai)

Qinghai Nationalities University

 

د) مدارك صادره از مراكز آموزش عالي مورد تائيد وزارت عالي و فرهنگ كشور چين (WWW.moe.edu.cn/english/List.htm) نيز بر اساس ضوابط و مقررات قابل بررسي است.

1- تمامي مراكز و موسسات علمي و تحقيقاتي كه زير نظر آكادمي علوم چين در هر زمينه اي فعاليت مي نمايند، براي اخذ دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي كه بعضاً تحصيلات تكميلي مي باشند، مورد تاييد و قابل ارزشيابي مي باشند.

2- تمامي موسسات و كالج هاي زبان وابسته به دانشگاه هاي معتبر و مورد تاييد چين، مورد تاييد بوده و مدارك صادره از آنها قابل بررسي و ارزشيابي است.

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ چین

 

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Associate

2 يا 3 سال تحصيل بعد از دوره متوسطه

كارداني

Bachelor

4 تا 5 سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر بعد از دوره متوسطه

كارشناسي

Master

2 تا 3 سال تحصيل در دانشگاه هاي گروه يك يا دو با داشتن كارشناسي

كارشناسي ارشد

Doctor

(Ph.D.)

 

3 سال تحصيل همراه با رساله در دانشگاه هاي گروه يك بعداز كارشناسي ارشد

دكتری

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر