انتخاب زبان:  

نظام آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور دانمارک

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصیلات دانشگاهی

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانمارک

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای دانمارک  

 

 ‌‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

 در كشور دانمارك‌ دوره‌ قبل‌ از ورود به‌ دبستان، مهدكودك‌ است‌ كه‌ البته‌ اجباري‌ نيست. دوره‌ ابتدايي‌ در مدارس‌ Folkeskol  ده‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد. براي‌ آن‌ دسته‌ از دانش‌آموزان‌ كه‌ در پايان‌ كلاس‌ 9 توانايي‌ ورود به‌ دبيرستان‌ را دارند، ادامه‌ تحصيل‌ در كلاس‌ 10 اجباري‌ نيست. دوران‌ دبيرستان (Gymnasium)  3 سال است. در اين‌ مدت‌ دانش‌آموزان‌ چندين‌ امتحان‌ نهايي‌GI )) مي‌گذرانند كه‌ البته‌ از سال‌ اول‌ براي‌ آن‌ دسته‌ از دروسي‌ كه‌ اهميت‌ كم‌تري‌ دارند آغاز مي‌شود. نظام‌ آموزشي‌ در كشور دانمارك‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تا قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌ دانش‌آموزان‌ 12 يا 13 سال‌ تحصيل‌ مي‌كنند و با موفقيت‌ در امتحانات‌ نهايي، ديپلم‌‌دبيرستان‌ دانماركي‌ (Studentereksamen) را مي‌گيرند.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهی‌

‌داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌(Studentereksamen)  نخستين‌ شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ است.

ثبت‌ نام‌ در نظام‌ آموزش‌ عالي‌ دانمارك‌ به‌ دو سهميه‌ گروه‌ 1 و 2 تقسيم‌ مي‌شود. داوطلب‌ مي‌تواند نام‌ خود را همزمان‌ در هر دو گروه‌ سهميه‌ ثبت‌ كند. اكثر دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ شرايط‌ ويژه‌اي‌ براي‌ پذيرش‌ دانشجو دارند. تعيين‌ حداقل‌ معدل‌ در ديپلم‌ دبيرستان‌ نخستين‌ شرط‌ است. افراد با داشتن‌ معدل‌ مناسب‌ و نمرات‌ خوب‌ در دروس‌ رياضيات، فيزيك، شيمي، ادبيات‌ دانماركي‌ و دو زبان‌ خارجي، مي‌توانند از سهميه‌ گروه‌ 1 استفاده‌ كنند. سهميه‌ گروه‌ 2 متعلق‌ به‌ داوطلباني‌ است‌ كه‌ با در نظر گرفتن‌ تجربه‌ حرفه‌اي، بدون‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، طبق‌ ضوابط‌ خاصي‌ به‌ تحصيل‌ در رشته‌ انتخابي‌ خود مي‌پردازند. هچنين‌ افرادي‌ هم‌ هستند كه‌ در ساير رشته‌ها مانند فني‌ و حرفه‌اي‌ كه‌ با گذراندن‌ امتحان‌ و داشتن‌ نمره‌ 7 در دروس‌ رياضي، فيزيك‌ و شيمي‌ مي‌توانند وارد دانشگاه‌ شوند.

هر داوطلب‌ مي‌تواند حداكثر در 8 رشته‌ نام‌نويسي‌ كند، اما فقط‌ در يك‌ رشته‌ پذيرفته‌ مي‌شود. سپس‌ دانشجويان‌ در يكي‌ از دانشگاه‌ها و مدارس‌ عالي‌ حرفه‌اي، از جمله‌ مدرسه‌هاي‌ عالي‌ بازرگانان، مراكز پژوهش‌ مهندسي، مدرسه‌هاي‌ معماري‌ و غيره‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ مي‌شوند.

گذراندن‌ يك‌ سال‌ پيش‌دانشگاهي‌ در بعضي‌ دانشگاه‌ها و موفقيت‌ در امتحان‌ ورودي‌ براي‌ دانشجويان‌ خارجي‌ الزامي‌ است‌ و فقط‌ از طريق‌ سهميه‌ گروه‌ 2 پذيرفته‌ مي‌شوند.

 

 دوره‌هاي‌ تحصیلی

: Tekniker (Technician) .1پسوند رشته‌ مورد نظر مي‌آيد و دوره‌هايي‌ حرفه‌اي‌ هستند كه‌ پس‌ از يك‌ سال‌ و نيم‌ تحصيل‌ فشرده‌ به‌ علاوه‌ دوره‌ كارآموزي‌ در كالج‌ها و مدارس‌ عالي‌ حرفه‌اي‌ گذرانده‌ مي‌شوند.

: Akademi (Bachelor) .2 سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ در دانشگاه‌ها مي‌باشد. همچنين‌ دوره‌ Teknikum (Bachelor)  كه‌ معمولاً‌ شامل‌ يك‌ سال‌ كارآموزي‌ قبل‌ از ورود به‌ دوره‌ و سه‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ دروس‌ نظري‌ در مدارس‌ عالي‌ حرفه‌اي‌ مي‌باشد.

: Candidata (Master) .3 شامل دو سال‌ يا بيشتر تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. اين‌ دوره‌ امتحان‌ ورودي‌ ندارد و فقط‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌Akademi (Bachelor)   و اظهار نظر معرف‌ها دانشجو مي‌پذيرد. اين‌ دوره‌ بر اساس‌ نظام‌Modular   برنامه‌ريزي‌ شده‌ است‌ و داراي‌ چهار نيم‌سال‌ چهارده‌ هفته‌اي‌ است. دانشجو پس‌ از گذراندن‌ سه‌ نيم‌سال‌ و حضور در كلاس‌ درس‌ و موفقيت‌ در امتحانات، پژوهشي‌ را در نيم‌ سال‌ چهارم(در بعضي‌ دانشگاه‌ها از آغاز نيم‌ سال‌ سوم) انتخاب‌ و پس‌ از دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌  موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرك‌Candidata (Master)   مي‌شود. در بعضي‌ از رشته‌ها (معماري‌ و دامپزشكي) اين‌ دوره‌ پنج‌ يا شش‌ ساله‌ است‌ كه‌ با ديپلم‌ دبيرستان‌ آغاز مي‌شود.

: Ph.D .4برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ مدرك (Master)   Candidata از دانشگاه‌هاي‌ دانمارك‌ يا معادل‌ آن‌ از كشورهاي‌ ديگر الزامي‌ است. در اين‌ دوره‌ زبان‌ دانماركي‌ اجباري‌ نيست‌ و دانشجو مي‌تواند به‌ زبان‌ انگليسي‌ دوره‌ را طي‌ كند.

براي‌ دوره‌Ph.D.  در دانمارك‌ دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده‌ و پژوهش‌ جامعي‌ را كه‌ با نوشتن‌ پايان‌ نامه‌ و دفاع‌ از آن‌ همراه‌ است‌ با موفقيت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ دانمارك‌ چهار سال‌ است.

 

 ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

.1 مدارك‌Tekniker (Technician)  و كليه‌ مدارك‌ و تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ دانشگاهي‌ (آكادميك) شامل‌ 2 يا 3 سال‌ تحصيل، با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود

‌2.مدارك‌Teknikum (Bachelor)  وAkademi   با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود

. 3مدارك‌Candidata (Master)   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود. دوره‌هاي‌ پنج‌ و شش‌ ساله‌ تحصيل‌ پيوسته‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ نيز، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 . 4مدارك‌Ph.D.   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ دانمارک

‌الف(  دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ دانمارك، گروه‌ يك‌ (ممتاز)

1- Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen)

2- Aarhus Universitet (University of Aarhus)

3- Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) (Souhern Denmark School of Business & Engineering و Odense University زيرمجموعه ها: )

4- Roskilde Universitet Center (Roskilde University)

5- Aalborg Universitet (Aalborg University)

6- Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)

7- Den Kongelige VeterinaerOG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University)

8- Handelshojskolen i Kobenhavns (Copenhagen Business School)

9- Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business)

10- Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts)

11- Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences)

12- Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture)

 

 

‌ب) مراكز آموزش‌ عالي‌ دانمارك،‌ گروه‌ دو)خوب (

1- IT University of Copenhagen

  

كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ اسامي‌ آنها در گروه‌ يك‌ (ممتاز) نيامده‌ است، مدارك‌ آنها به‌ شرط‌ تأييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ دانمارك‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 ‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ دانمارك‌

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر