انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه هاي کشور روسيه

 

تحصيلات‌ پیش از دانشگاه‌

تحصيلات دانشگاهي

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فهرست دانشگاهها ی کشور روسيه

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور روسيه

 

‌‌تحصيلات‌ پيش‌     دانشگاهی

 دوره آموزش ابتدايي در كشور روسيه 9 سال به طول مي انجامد. دانش آموزان سپس  مي توانند در دبيرستان هاي متوسطه به مدت 2 سال تحصيلات خود را ادامه دهند و ديپلم دبيرستان دريافت نمايند و يا در مدارس حرفه اي يا مؤسسات آموزشي غير دانشگاهي به مدت 4 سال ادامه تحصيل داده، ديپلم دريافت نمايند. دانش آموختگان دبيرستان هاي متوسطه مجاز به ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي مي باشند.

 

تحصيلات‌ دانشگاهی

آموزش عالي در كشور روسيه توسط مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي ارائه        مي شود. آموزش عالي در كشور روسيه تحت نظارت وزارت آموزش و علوم مي باشد. اداره نظارت فدرال در آموزش و علوم مسئول تضمين كيفيت در آموزش عالي مي باشد. در كشور روسيه سه سطح آموزش عالي وجود دارد: 1) آموزش عالي ناتمام؛ 2) دوره كارشناسي؛ 3) تحصيلات تكميلي شامل دوره كارشناسي ارشد و ديپلم تخصصي. همچنين دوره هاي تحصيلات تكميلي در كشور روسيه به طور سنتي شامل 2 سطح از دوره هاي دكتري نيز مي باشد: دوره نامزد علوم (سطح اول و برابر با دوره Ph.D.) و دوره دكتراي علوم (سطح دوم، بالاترين درجه علمي كشور).

 

 دوره‌هاي‌ تحصیلی

دوره آموزش عالي ناتمام: شامل حداقل 2 سال تحصيل در برنامه هاي آموزش عالي. دانشجويان در صورت ترك دانشگاه در اين مرحله، مي توانند مدرك تحصيلات عالي ناتمام دريافت نمايند و در مشاغلي كه نيازمند آشنايي محدود با تحصيلات عالي مي باشند، مشغول به كار شوند يا تحصيلات خود را ادامه دهند.

Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل 4 سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالي. 50% برنامه هاي درسي منطبق با استانداردهاي آموزشي دولتي و 50% ديگر توسط خود دانشگاه ها طراحي و تدوين مي شود.

Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرك Magistr شامل 2 سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پايان نامه و گذراندن امتحانات نهايي مي باشد. مدرك Specialist Diploma به دو طريق ارائه مي شود: حداقل يك سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و يا 5 الي 6 سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان. مدرك Specialist Diploma نشاندهنده يك تخصص حرفه اي است و دارندگان اين مدرك مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصي و ادامه تحصيل در دوره دكتري مي باشند. اين مدرك پس از اتمام تحصيلات، دفاع از پايان نامه، و گذراندن امتحانات نهايي به دانش آموختگان ارائه مي شود.

Kandidat Nauk و Doctor Nauk:

4-1 Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل 3 سال تحصيل با داشتن مدرك    Specialist Diploma يا Magistr (Master). دانشجويان در اين دوره با روش هاي مختلف تحقيق و آموزش آشنا مي شوند و در برخي دروس رشته مربوط امتحان مي دهند. پس از تهيه رساله دكتري و دفاع از آن، مدرك Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه مي شود.

4-2. Doctor Nauk: اين دوره طول مشخصي ندارد و مي تواند 5 الي 15 سال به طول انجامد. اين دوره پس از دوره Kandidat Nauk

 بوده و با دفاع از رساله به اتمام مي رسد. اين دوره در بسياري از كشورهاي ديگر معادلي ندارد.

 

 نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

‌مدرك Bakalavr (Bachelor) با حداقل 4 سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي "كارشناسي" ارزشيابي   مي شود.

مدرك Magistr و Specialist Diploma با حداقل 1 الي 2 سال تحصيل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر و يا 5 الي 6 سال تحصيل پيوسته به شرط دارا بودن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي "كارشناسي ارشد" ارزشيابي مي شود.

مدرك Kandidat Nauk با حداقل 3 سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر "دكتري" ارزشيابي مي شود.

تبصره: مدرك Doctor Nauk قابل ارزشيابي نيست.

 

معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

1- Bauman Moscow State Technical University

1- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

2- Moscow State University 'M.V. Lomonosov'

3- St. Petersburg state university

4- State university - higher school of the economy  

5- Kazan State University

6- Ural state university of the [im].[A].[M].[Gorkogo]  

7-Peoples’ Friendship University of Russia

8- Southern federal university  

9- State university of administration “[MIU]” [im]. S. Ordzhonikidze

10- Moscow financial- industrial academy   

11- Russian economic academy of [im].[G].[V]. Plekhanov  

12- St. Petersburg state university of the economy and finances  

13- Novosibirsk state university  

14- The Moscow State University of the economy, statistics and information theory  

15- Kuban state university  

16- Nizhniy-Novgorod state university [im]. [N].[I]. Lobachevsky  

17- Moscow State Institute of International Relations

18- Siberian federal university  

19- Bashkir state university  

20- Russian state social university

21- Moscow State Institute of Power Engineering

21- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

22- Moscow state juridical academy  

23- Financial academy with the government RF  

24- Moscow Institute of Physics and Technology

24- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

25- Moscow Institute of Architecture

25- رشته‌هاي‌ معماري‌

26- Russian lawful academy of the Ministry of Justice RF

27- Moscow pedagogical state university “[MGPI]” [im]. [V].[I]. Lenin  

28- K.A. Timiriyazev Russian State Agrarian University (Timirjazev Moscow Academy of Agriculture)

29- The Moscow Aviation Institute (technical university)  

30- Moscow state institute of radio engineering, electronics and automation  

31- Academy of economic safety MVD RF  

32- Moscow State Engineering Physics Institute

32- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

33- Voronezh state technical university  

34- Kuban State University of Technology

35- All-Russian state tax academy of the Board of Exchequer RF  

36- Moscow State University of Civil Engineering

36- رشته‌هاي‌ معماري‌ و ساختمان‌ ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌

37- Moscow state institute of electronic engineering  

38- St. Petersburg state polytechnic university  

39- Altai Economical- juridical institute  

40- Moscow State University of Railway Engineering

40- صرفاً انستيتوهاي تكنولوژي اطلاع رساني وعمليات راه آهن، ساختمان وساختار خطوط راه آهن، مهندسي حمل ونقل ومديريت عمليات.

41- Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

41- صرفاً در رشته های معماری، عمران، مهندسی محيط، خودرو و راه سازی، شهرسازی

42- Mendeleev Russian University of Chemical Technology

42- رشته‌هاي‌ شيمي‌ و مهندسي‌ شيمي‌

43- State educational establishment of the highest vocational education “the Kazan' state technological university  

44- Kuban state agrarian university  

45- Gubkin Russian State University of Oil and Gas

46- Saint- Petersburg State Technical University

47- Russian state pedagogical university [im]. [A].[I]. Herzen  

48- St. Petersburg state engineering economic university  

49- Altai state agrarian university  

50- Baltic state technical university [im]. [D].[F]. Ustinov - “[VOENMEKH]”

51- St. Petersburg state mining institute [im]. [G].[V]. Plekhanov (technical university)  

52- Astrakhan State Technical University

52- کليه مقاطع تحصيلی صرفاً رشته شيلات، ساير رشته ها صرفاً تا سطح کارشناسی

53- Russian State University for Humanities

54- Russian state university [im]. Kant's [Immanuila]  

55- Voronezh State University

56- Moscow urban pedagogical university  

57- State university for the land exploitation  

58- South Ural state university  

59- Ufa state petroleum technical university  

60- St. Petersburg state agrarian university  

61- Institute of the countries of Asia and Africa of the Moscow State University [im]. M. V. Lomonosov  

62- St. Petersburg state university of the aerospace instrument manufacture  

63- Moscow technical university of connection and information theory  

64- Ural state technical university  

65- Moscow state linguistic university  

66- Saratov state academy of the right

67- Kazan' state technical university [im]. [A].[N].[Tupoleva]  

68- St. Petersburg state university of tele-communications [im]. Prof. [M].[A]. Bonch-Bruyevich  

69- Moscow state open university  

70- Russian State Technological University, K.E. Tsiolkovsky (MATI)

70- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

71- Moscow State Mining University

72- Chelyabinsk state pedagogical university

73- St. Petersburg state university of information texnologies, mechanics and optics  

74- Ufa state aviation technical university  

75- The Moscow State University of the press  

76- Novosibirsk state technical university  

77- St. Petersburg state university of communications   

78- Saint Petersburge Electrotechnical University "LETI"

79- Moscow state industrial university  

80- Donskoy state technical university  

81- Moscow state institute of electronics and mathematics  

82- Tomsk state university of the systems of administration and radio electronics  

83- [Samarskiy] state technical university  

84- Moscow state technical university "" of MAMI ""  

85-Saint - Petersburg State Academy of Forestry Engineering

85- فقط‌ رشته‌هاي‌ جنگل‌ و صنايع‌ چوب‌ و كاغذ

86- Ural state juridical academy  

87- Moscow State Automobile and Road Technical University

87- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

88- Saint - Petersburg State Technical University of Marine Engineering

88- فقط‌ رشته‌هاي‌ صنايع‌ كشتي‌

89- Russian state commercial and economic university

90- Academy of budget and treasury of the Board of Exchequer RF  

91- Academy is the federal security service RF  

92- Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism

92- رشته‌هاي‌ تربيت‌ بدني‌

93- Moscow State Academy of Food Industry

93- رشته‌هاي‌ صنايع‌ غذايي، فن‌ آوري‌ غذايي‌ و بيولوژيكي‌

94- Moscow State University of Geodesy and Cartography

94- رشته‌هاي‌ نقشه‌برداري‌

95- Moscow State University of Forestry Engineering

95- رشته‌هاي‌ جنگل‌ و صنايع‌ چوب‌

96- Moscow State Institute of Steel and Alloys

96- رشته‌هاي‌ متالوژي‌

97- Moscow State Technical University of Civil Aviation

97- فقط‌ رشته‌هاي‌ هواپيمايي‌

98- Moscow State Academy of Chemical Engineernig (Moscow State University of Environmental Engineering)

98- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

99- Russian Academy of Science

99- فقط‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ در شهرهاي‌ مسكو و سنت‌ پترزبورگ‌

100- Saint- Petersburg State Academy of Physical Education

101- Moscow State Textill University 'A.N. Kosygin'

102- Moscow State University of Technology

103- Kursk State Technical University

104- Moscow State University of Agricultural Engineering

105-Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology (K.I. Skryabin)

105- صرفا" درمقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

106-  Saint Petersburg State Conservatory

106- صرفا" دانشكده هاي پيانو، سازهاي اركستري، سازهاي محلي، اهنگسازي، رهبري اركستر، تئوري وتاريخ موسيقي، كارگردانيصوتي ونمايشي، ارتقاء تخصص

107- Russian Academy of Theatre

108- V.V.Dokuchaev Soil Science Institute

108- مقطع دکترا صرفا" رشته علوم خاک گرايش های خاک شناسی کشاورزی و منابع طبیعی

109- Dagestan State University

109- صرفا" در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

110- All-Russian State Institute of Cinematography 'S.A. Gerasimov'  

111- Pushkin State Russian Language Institute

112- Obninsk State Technical University for Nuclear Power Engineering

112- صرفاً در رشته های علوم هسته ای

113- M.V. Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology

114- State Maritime Academy Admiral Makarov

115- Moscow State University of Culture and Arts

115- رشته های مديريت و تکنولوژی اطلاعات اجتماعی صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد، ساير رشته ها در کليه مقاطع تحصيلی

116- Saratov State Agrarian University ‘N.I. Vavilov’

116- رشته های کشاورزی، منابع طبيعی، دامپروری، ماشين آلات کشاورزی

117- Saratov State Technical University

117- رشته های مهندسی مکانيک، راه سازی، مهندسی برق و کامپيوتر، معماری و ساختمان

118- Saratov State University

 

 

‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و  آسیای میانه

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Bakalavr

(Bachelor)

چهار سال تحصيل در موسسات معتبر و  داشتن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي

كارشناسي

Specialist Diploma

 Magister(Master)

یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر يا پنج الی شش سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر و داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

 

 

كارشناسي ارشد

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

حداقل سه سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر و داشتن كارشناسي ارشد معتبر

دكتري

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر