انتخاب زبان:  
    

    مهندسي برق گرايش کنترل يعني چه ؟

در اين قسمت از مهندسي برق ، روي روشها و تجهيزات لازم براي عملکرد درست سيستمها ، آنگونه که انتظار مي رود و روش هاي به حداقل رسانيدن خطاي عملکرد سيستمها بحث مي شود .

 

کاربرد رشته برق _ کنترل چيست ؟

اين رشته در همه رشته هاي مهندسي و بيشتر رشته هاي غير مهندسي جاي پا دارد . از کنترل هواپيما ، کشتي ، نيروگاه و اتومبيل گرفته تا کنترل يک دستگاه تنظيم ضربان قلب ، کنترل فشار يک مريض تا کنترل درآمد و هزينه هاي يک شرکت ، کنترل بورس و کنترل موجودي يک بانک اين رشته ، مي تواند کاربرد داشته باشد .

 

از مهندس برق گرايش کنترل چه انتظاراتي وجود دارد و  دانشجويان در مدت کارشناسي چه چيزهايي ياد مي گيرند ؟

دانشجويان در مدت کارشناسي روشهاي کنترل ، تجهيزات کنترل ، بهينه کردن عملکرد کنترل کننده ، توسعه کنترل کننده ها  وکنترل هوشمند را مي آموزند .

 

جايگاه برق _ کنترل  در آينده کجاست ؟

هر سيستمي نياز به کنترل دارد با پيشرفت و توسعه سيستمها  ، کنترل کننده هاي جديدي نياز است که در هر زماني مي توان در زمينه ابداع اين کنترل کننده ها فعاليت کرد .

 

محيط کار مهندس برق  چگونه است ؟

محيط کار اين رشته ، محيطي تمييز است يعني آلودگي در آن وجود ندارد و معمولاًً خارج شهر نيست و محيط کار يک مهندس برق در داخل شهر است و محيط فني برق، شبيه يک محيط اداري است ولي اداري نيست يعني اکثر مهندسين برق در اتاقهايي کار مي کنند که با ابزارهاي تميز سروکار دارند بجز مهندسين قدرت که در محيطهاي کارخانه اي کار مي کنند .

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر