انتخاب زبان:  

    نخستين همايش شيمي اروپا


۱. تاريخ برگزاري: ۳۱ _ ۲۷ آگوست ۲۰۰۶
۲. مكان برگزاري: مجارستان/ بوداپست
۳. پست الكترونيكي:
molnar@molcomp-hu
۴. صفحه الكترونيكي:
http://www.euchems-budapest2006-hu
۵. مسئولين برگزاري: انجمن بين المللي شيمي و علوم ملكولي اروپا (
Euchems)FEGS)
۶. نيم نگاه: نخستين همايش شيمي اروپا در چند بخش شامل بررسي مقاله هاي عمومي، سخنراني هاي كليدي و بررسي موضوع هاي ويژه برگزار مي شود.
از محورهاي اصلي اين نشست مي توان به: از شيمي سوپر ملكول ها تا قوانين شيمي ديناميك، درباره نفت و گاز و پيشرفت هاي جديد در صنعت توليد متانول، شيمي ۴
D و بيولوژي، يافته ها و پيشرفت هاي جديد در زمينه تئوري ها و محاسبات علم شيمي، تازه هاي علم شيمي در زمينه روش هاي كاتاليست، مرزها و محدوده ها و پيشرفت هاي شيمي سوپر مولكول ها، مواد طبيعي و نانوها؛ شيمي و پروتئين ها، شيمي سبز و فرآيندهاي مرتبط با آن، پليمرها از ساختارهاي ساده تا ابرسازه ها، يافته هاي جديد درباره سنتز ارگانيك ها، طراحي سه بعدي (۳D) براي شناسايي و تجزيه و تحليل بهتر ساختارها و مولكول ها در علم شيمي، شيمي محيط زيست، شيمي، تغذيه و سلامت اجتماع، بيومولكول ها و علم شيمي و... اشاره كرد.
علاوه بر مقاله، بسياري از مباحث علمي به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
همايش امنيت دارويي
امنيت بين المللي
۱. تاريخ برگزاري: ۷-۵ سپتامبر ۲۰۰۶
۲. مكان برگزاري: كويت/ كويت
۳. پست الكترونيكي:
info@ kupha.org
۴. صفحه الكترونيكي:
http://www.kupha.org
۵. نيم نگاه:  مصرف دارو اگرچه راهي براي درمان بسياري از بيماري ها است، اما براي جلوگيري از اثرات نامطلوب ناشي از مصرف بيش از حد دارو و يا مصرف داروهاي غيراستاندارد، نيازمند تدوين استانداردها و قوانين ويژه اي هستيم.
نشست امنيت دارويي كويت با همين هدف و براي بررسي موضوع هايي به اين شرح، امنيت توليد دارو در سطح بين المللي، بررسي امنيت داروهاي گياهي و صنعتي، تداخل اثر داروها (بر هم كنش داروها) و تاثير آن بر سلامت فرد، اشتباهات پزشكي در عرصه توليد و تجويز دارو، نقش ارتقاي اطلاعات تكنولوژي در توليد دارو و حفظ امنيت دارويي، نقش پزشكان و داروسازان در حفظ امنيت دارويي و امنيت بيماران، داروسازي و جايگاه آن در صنعت داروسازي و درمان بيماري، سازمان بهداشت جهاني (
WHO) و قوانين جديد اين سازمان در زمينه توليد و مصرف دارو، نحوه پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي ثانويه به جهت مصرف نامناسب داروها و... برگزار مي شود.

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر