انتخاب زبان:  

    نخست وزير جديد مجارستان

منبع: روزنامه - شرق - به نقل از لوموند

نخست وزير جديد مجارستان كه سابقاً رهبر جوانان حزب كمونيست بود، شصتمين سرمايه دار اين كشور است و نوعى «بلريسم» طرفدار اروپا را به نمايش گذاشته است. او پيش از اين وزير ورزش و جوانان بود و توانست با اعمال فشار بر نخست وزير قبلى در ماه اوت او را وادار به كناره گيرى كرده و خودش جاى او را بگيرد. تحليلگران معتقدند كه او بيشتر خط مشى سوسياليست ها را دنبال مى كند. به هر حال وى با اتخاذ سياست دورى از آمريكا توانسته در ميان مردم كشورش به محبوبيت قابل توجهى دست يابد. به نظر مى رسد كارها خيلى زودتر از آنچه تصور مى شد پيش رفت. فرنك گيوركسانى نخست وزير سوسيال دموكرات جديد مجارستان روز سوم نوامبر با استفاده از بى ثباتى حاكم بر واشينگتن به دليل برگزارى انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد كه ۳۰۰ نظامى مجارى حاضر در عراق را به كشورش باز مى گرداند. وى البته براى اين عقب نشينى تاريخى تعيين كرده و گفت سربازانش ۳ ماه بيش از مقدار تعيين شده، يعنى تا پايان ماه مارس ۲۰۰۵ در عراق مى مانند تا پيش از برگزارى انتخابات در اين كشور كه قرار است در ماه ژانويه برگزار شود عراق را در هرج و مرج رها نكنند. گيوركسانى ادامه حضور نيروهايش در عراق پس از اين تاريخ را كاملاً غيرممكن دانست. او منكر اين نكته نمى شود كه در ميان رهبران «اروپاى جديد» اولين كسى است كه از آمريكا فاصله گرفته است. مردم اين شيوه تصميم گيرى نخست وزير جديد را دوست دارند و به همين دليل ويكتور اوربان ۴۱ ساله رهبر ناسيوناليست جناح مخالف كه بين سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ حكومت را در دست داشت، هيچ شانسى براى موفقيت در برابر او نخواهد داشت. مرد قدرتمند جديد بوداپست كه تازه ۴۳ ساله شده در وسوسه پيروزى در انتخابات بهار ۲۰۰۶ است و اين مسئله نشان مى دهد كه ديگر در بوداپست، زمان دولت هايى مركب از كمونيست هاى سابق فرمانبردار از واشينگتن به سر رسيده است.گيوركسانى جوان و ميليونر كه دونده ماراتن و متخصص عالى در زمينه ارتباطات است، مى خواهد چپ مدرن را به نمايش بگذارد. روزى كه او به عنوان نخست وزير منصوب شد هفته نامه آلمانى زبان «اشپيگل» نوشت: «خداحافظ لنين!» و حالا با گذشت چند ماه از اين انتصاب گيوركسانى موفق شده است به انقلابى اساسى دست بزند. او توانست به راحتى حامى و نگهبان اصلى حزب سوسياليست، حزبى متشكل از كمونيست هاى سابق را كنار بگذارد. پيتر مجيسى ۶۲ ساله نخست وزيرى كه دو سال بر سر قدرت بود و گفته مى شود مدتى جاسوس بوده و سپس در دهه ۱۹۹۰ به بانكدارى رو آورده تابستان امسال ناچار به كناره گيرى شد. رهبر اين حزب يعنى لاسزلو كوواكس وزير خارجه مجارستان هم در سن ۶۵ سالگى به تبعيدى طلايى در بروكسل فرستاده شد. او قرار است در نقش كميسر مالى اروپا به فعاليت ادامه دهد. جاى او در رأس حزب سوسياليست هم در ماه اكتبر به يكى از متحدان جوان و قابل اطمينان نخست وزير جديد يعنى ايستوان هيلر ۴۰ ساله سپرده شد.به هر حال بايد اذعان داشت كه اين تحول صورت گرفته در مجارستان چندان ريشه اى نيست. گيوركسانى پسر يك كارگر است و در زمينه اقتصادى تحصيل كرده است. در اواخر سال هاى دهه ۱۹۸۰ او جزء رهبران كمونيست هاى جوان بود. پس از گرويدن به دموكرات ها به عنوان مشاور امور خصوصى به فعاليت پرداخت. با اين حال در موسسه اى خصوصى با يكى از چهره هاى سابق حزب كمونيست همكارى مى كرد. سال ۱۹۹۲ شركتى خصوصى به نام «آلتوس» تاسيس كرد كه تخصص آن در زمينه اموال غيرمنقول و نجات شركت هايى بود كه به مشكل برخورده بودند. در حال حاضر اين سئوال مطرح است كه او چطور توانسته از اين راه به چنين ثروتى برسد. از نظر رتبه او شصتمين فرد ثروتمند مجارستان است و معادل ۱۴ ميليون يورو ثروت دارد. مخالفان متهمش مى كنند كه از دوستى هاى شكل گرفته در قالب كمونيسم استفاده كرده و در حراج بزرگ موسسات در اوايل دهه ۱۹۹۰ نقش داشته است. يكى از نمايندگان سوسيال دموكرات مى گويد: «تنها خطر ممكن براى نخست وزير اين است كه در زمينه روش جمع آورى ثروتش مسئله اى آشكار شود.»گيوركسانى هرگز از سياست فاصله نگرفته است. اواخر دهه ۱۹۹۰ او در روز فقط چند ساعتى وقت صرف شركت هايش مى كرد و بيشتر به حزب سوسيال دموكرات علاقه نشان مى داد. اين مسئله را يكى از وزرايى كه بيش از ۱۰ سال با او آشنايى داشته تعريف مى كند. گيوركسانى در محافل كوچك روشنفكران چپگراى بوداپست رفت و آمد مى كرد و در همين معاشرت ها بود كه با همسرش كلارا دوبرف وارث يك سلسله كمونيستى ازدواج كرد. آنتال آپرو پدربزرگ همسرش سال هاى سال يكى از مردان قدرتمند مجارستان بود. مادر همسرش هم در دهه ۱۹۹۰ رئيس كابينه نخست وزير جيولاهورن نوكمونيست بود.با اين حال اين ارتباطات نخست وزير مانع افكار اصلاح طلبانه او نيست. او مقالاتى در مورد شيوه احياى حزب چپ و لزوم رقابت و همبستگى نوشته است. او پنج سال است كه طرفدار بلر است اما بازگشت رسمى اش به قدرت در سال ۲۰۰۲ صورت گرفت. او مديريت دارايى هايش را به فرد مطمئنى سپرد و مشاور پيتر مجيسى شد. مجيسى در انتخابات سال ۲۰۰۲ به طرز شگفت انگيزى ويكتور اوربان را شكست داد. به اين ترتيب گيوركسانى وزير ورزش و جوانان شد و در حزبش هم ارتقاى درجه يافت. پس از برگزارى انتخابات پارلمانى اروپا در ژوئن ۲۰۰۴ مجيسى از شكستى كه خورده بوده احساس فرسودگى مى كرد. او به شدت تلاش مى كرد به وعده هاى انتخاباتى اش به ويژه در مورد بالا بردن دستمزدها عمل كند و همين مسئله توازن مالى كشور را به شدت به هم زد. به اين ترتيب انتقادهايى از درون دولت به خصوص از جانب گيوركسانى آغاز شد. اين وضعيت در تابستان به اوج خود رسيد تا اينكه گيوركسانى جوان باعجله بر مسند قدرت تكيه زد. نخست وزير جديد راه حل هاى عملى را به سخنرانى ترجيح مى دهد و براى رسيدن به اين هدف است كه جانوس كوكاس ۳۲ ساله را كه با تاسيس شركتى اينترنتى ثروتمند شده وزير اقتصاد و حمل ونقل خود كرده است. اما راهى كه مجارستان در پيش دارد طولانى است. اين كشور هنوز فقير است و هزينه محدوديت زدايى هاى صورت گرفته براى اسلوواكى، رومانى و آسيا را مى پردازد. نخست وزير تازه وارد به دقت ارتباطاتش را شكل داده و كم كم ذهن مردم را آماده مى كند كه وضعيت دارايى هاى عمومى بايد اصلاح شود. از طرف ديگر به بازيگران عرصه سياسى اطمينان مى دهد كه كشورش تا سال ۲۰۱۰ به پول واحد اروپا خواهد پيوست. از طرف ديگر معتقد است كه بايد ميزان ماليات سودهاى بانكى را از ۱۶ درصد به ۲۴ درصد رساند. در حالى كه از بى عدالتى اجتماعى سخن مى گويد مخالفان به ليبرال بودن متهمش مى كنند و خواهان توقف خصوصى سازى هستند.ويكتور اوربان كه ناسيوناليسم نوستالژيكش روابط مجارستان با كشورهاى همجوار، جايى كه اقليت هاى مهم مجارى ساكن هستند، را مسموم كرده است در نبرد با گيوركسانى در جبهه ارزش ها سخت ترين مبارزه را خواهد داشت. مجيسى كه از دست مخالفان به ستوه آمده بود تلاش كرد كه در قانون اساسى اروپا قانون حمايت از «افرادى كه به اقليت ها تعلق دارند» گنجانده شود و حالا حزب اوربان دوباره اين بحث را به راه انداخته و برگزارى رفراندمى را درخواست كرده كه براساس آن به اقليت هاى مجارى كه در اروپاى مركزى پراكنده شده اند، تابعيت مجارى اعطا شود.

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر