انتخاب زبان:  

نظ‌ام‌ اموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور سوییس

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها ومراکزآموزش عالی سوییس

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای سوییس

 

‌‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي

 در كشور سوييس‌ آموزش‌ كودكان‌ با دوره‌ آمادگي‌ و به‌ مدت‌ يك‌ تا دو سال‌ آغاز مي‌شود. تحصيلات‌ اجباري‌ در استان‌هاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ بوده‌ و از 6 تا 8 سالگي‌ شروع‌ مي‌شود و 8 تا 9 سال‌ طول‌ مي‌كشد. طول‌ دوره‌ ابتدايي‌ از 4 تا 6 سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ از 3 تا 5 سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبيرستان‌هاMittelschulen ))، مدارس‌ بازرگاني‌ يا مدارس‌ حرفه‌اي‌ مي‌شوند مدت‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ها دو سال‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ مي‌توانند در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ ادامه‌ تحصيل‌ دهند و در نهايت‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ در رشته‌هايي‌ مانند زبان، رياضيات، اقتصاد يا حقوق‌ شوند. در مجموع‌ طول‌ دوره‌ تحصيل‌ پيش‌ دانشگاهي‌ 13 سال‌ است. شرط‌ ورود به‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوييس‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ است.

دانش‌آموزاني‌ كه‌ وارد مدارس‌ بازرگاني‌ يا حرفه‌اي‌ مي‌شوند، از 2 تا 4 سال‌ به‌ تحصيل‌ مي‌پردازند و معمولاً‌ بدون‌ اين‌ كه‌ وارد دانشگاه‌ شوند، جذب‌ بازار كار مي‌شوند.

آموزش‌ در اين‌ كشور از وظايف‌ اصلي‌ استان‌ها است. در 20 استان‌ بزرگ‌ و 6 استان‌ كوچك‌ سوييس‌ نظام‌ آموزشي‌ با هم‌ تفاوت‌ دارد. طول‌ دوره‌ تحصيل، درس‌ها و حتي‌ حقوق‌ معلمين‌ بر اساس‌ قوانين‌ استان‌ها مشخص‌ مي‌شود. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ آموزش‌ در سراسر كشور با شاخص‌هاي‌ ملي‌ مطابقت‌ مي‌كند.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهی

 تحصيلات‌ عالي‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ مانند مدارس‌ عالي‌ مهندسي‌ امكان‌پذير است. در سوييس‌ يازده‌ دانشگاه‌ دولتي‌ فعاليت‌ دارند كه‌ در انتخاب‌ دانشجو كاملاً‌ مختارند. زبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌ها، فرانسوي‌ يا آلماني‌ است‌ و تحصيل‌ در دانشگاه‌ فريبورگ‌(Fribourg)  به‌ دو زبان‌ فرانسوي‌ و آلماني‌ امكان‌پذير است.

دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ كشورهاي‌ خارجي‌ مانند ايران‌ كه‌ حداقل‌ معدل‌ آنها 14 باشد، مي‌توانند در امتحان‌ ورودي‌ به‌ دانشگاه‌ كه‌ براي‌ اين‌ گونه‌ متقاضيان‌ برگزار مي‌شود شركت‌ كنند، يا اين‌ كه‌ در دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ دانشگاه‌ فريبورگ‌(Fribourg)   كه‌ به‌ دو زبان‌ آلماني‌ و فرانسوي‌ به‌ مدت‌ 9 ماه‌ برگزار مي‌شود، شركت‌ نمايند. موفقيت‌ در اين‌ امتحان‌ شرط‌ اقدام‌ براي‌ اخذ پذيرش‌ از دانشگاه‌هاي‌ سوييس‌ است.

لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ امتحان‌ ورودي‌ كليه‌ دانشگاه‌ها براي‌ متقاضياني‌ كه‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ آنها خارج‌ از سوييس‌ صادر شده، متمركز است‌ و در دانشگاه‌ فريبورگ‌(Fribourg)  برگزار مي‌شود. سال‌ تحصيلي‌ در سوييس‌ داراي‌ دو نيم‌ سال‌ تابستاني‌ و زمستاني‌  است كه‌ طول‌ هر كدام‌ حدود 5 ماه‌ است.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصیلی

‌‌ 1 . : Diplome de technician  اين‌ مدارك‌ در مدارس‌ فني‌Ecole Technique (ET)  اعطا مي‌شوند. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ فني‌ يا رياضي‌ است. اين‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ پايه‌ و تخصصي‌ است‌ و تحصيل‌ در آن‌ دو سال‌ طول‌ مي‌كشد

2 . ‌‌: Diplom Ingenieur - Diplome d'Ingenieur اين‌ مدارك‌ در مدارس‌ عالي‌ فني‌ Ecole Technique Superieure (ETS) (French) ياHohere Technische  Lehranstalt (HTL) (German)  اعطا مي‌شوند. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ با نمره‌ خوب‌ يا دوره‌ سه‌ ساله‌ مدارس‌ فني‌(ET)   است. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ 4 سال‌ است، اما دانشجويان‌ داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ Diplme de technicien  اين‌ دوره‌ را در 3  سال‌ مي‌گذرانند.

3 . : Licentiate  این مدارك‌ در دانشگاه‌ها اعطا مي‌شود. طول‌ دوره‌ تحصيل‌ نيز بستگي‌ به‌ رشته‌ تحصيلي‌ دارد. دوره‌Licentiate  از 3 تا 4 سال(طول‌ دوره‌ اسمي) مي‌باشد. رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ و برخي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ 3 ساله‌ گذرانده‌ مي‌شود.

4 . : Licentiate / Diplome /Diplom اين مدرك در رشته های گوناگون‌ اعطا مي‌شود.

طول‌ مدت‌ تحصيل‌ براي‌ اخذ اين‌ مدارك‌ (طول‌ دوره‌ اسمي ( از 4 تا 6 سال‌ است. اين‌ دوره‌ها با پژوهش‌ همراه‌ است‌ و دانشجو بايد پايان‌ نامه‌ ارايه‌ دهد

5 . اخذ مدرك(‌Maitrise /Diplome Postgrade / (Master   نيز بعد از گذراندن‌ دوره‌ Licentiate در دانشگاه‌هاي‌ فرانسوي‌ زبان‌ سوييس‌ ميسر مي‌شود. اين‌ دوره‌ معمولاً‌ بعد از دوره‌هاي‌ سه‌ ساله‌ تحصيل‌ گذرانده‌ مي‌شود و با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است‌ كه‌ حداقل‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد.

6 . : Doktor / Docteur برای ورود به این دوره‌ مدرك‌Licentiate   ياDiplome / Diplom   با معدل‌ خوب‌ مورد نياز است. در بعضي‌ موارد دانشجو دو نيم‌ سال‌ درس‌ مي‌گذراند و سپس‌ دوره‌ پژوهشي‌ را آغاز مي‌كند. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ در اين‌ دوره‌ چهار سال‌ است. ارايه‌ پايان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌ شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ دكتراست.

 

 ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي

1 . مدارك Diplome de technician با حداقل‌ 2 تا 3 سال‌ تحصيل‌ در مدارس‌ فني‌(ET)   و مدارس‌ عالي‌ فني‌(ETS)   و همچنين‌ تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ به‌ مدت‌ 2 سال‌ (4 نيم‌ سال‌ تحصيلي)‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 . 2مدارك‌ Licentiate  با حداقل‌ 3 سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مدارك‌  Diplom Ingenieur - Diplme d' Ingenieur  با حداقل‌ 4 سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از مدارس‌ عالي‌ فني‌(ETS)  يا(HTL)   به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

. 3مدارک Licentiate/Diplom /Diplome  صادره از دانشگاه‌ها با حداقل‌ 5/4 سال‌ تحصيل‌ )طول‌ دوره‌ اسمي(  به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و ارايه‌ پايان‌ نامه‌ علمي، "كارشناسي‌ ارشد " ارزشيابي‌ مي‌شود.

4 . مدارك ‌Maitrise /Diplome Postgrade / Master  صادره‌ از دانشگاه‌ها با حداقل‌ يك‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بند 2 يا كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

5 . مدارك  Doktor / Docteur به شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بندهاي‌ 3 و 4 يا كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود

 

 

 معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ سوييس

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي، گروه‌ يك‌ (ممتاز).

1- Universität Basel (Basel University)

2- Université de Fribourg (Fribourg University)

3- Université de Lausanne (Lausanne University)

4- Université de Neucahtel (Neucahtel University)

5- Ecole Polytechnique Fédérale de lausanne (EPFL) - (Federal Institute of Technology lausanne)

6- Hochschule St. Gallen Für Wirtshafts, Rechts - und Sozialwissenschaften (University of St. Gallen for Business Administration, Economics, Law and Social Sciences)

7- Universität Bern (Bern University)ٍ

8- Université de Geneve (Geneve University)

9- Universita della Svizzera Italiana

 (University of Lugano)

10- Universität Zürich (Zurich University)

11- Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - (Federal Institute of- Technology)

 

 ‌ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گروه دو (خوب)

1-Webster University Geneva

1- صرفا" تا کارشناسی ارشد

2- Haute Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaude

2- صرفا" تا کارشناسی

3- Ecole Hoteliére de Lausanne

3- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هتلداری

4- Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale

4- صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد

5- مدارس‌ عالي‌ فني‌ (ETS)  كه‌ مورد تأييد دولت‌ سوييس‌ هستند در سطح‌ كارشناسي‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوييس‌

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diplôme de technicien

2تا 3 سال تحصيل صادره از مدارس فني (ET) و مدارس عالي فني (ETS)  و داشتن ديپلم دبيرستان

كارداني

Licentiate

Diplômd              d’ Ingenieur 

 Diplom Ingenieur

 

حداقل 3 سال تحصيل صادره از دانشگاه‌ها حداقل 4 سال تحصيل صادره از مدارس فني (ETS) (HTL) و داشتن ديپلم دبيرستان

 

كارشناسي

Diplôme/ Diplom/ Licentiate

از دانشگاه‌ها با حداقل4 سال تحصيل پيوسته و داشتن ديپلم دبيرستان و ارايه رساله علمي 

 

كارشناسي ارشد

Master   

 Diplôme Postgrade

صادره از دانشگاه‌ها با حداقل يك سال تحصيل و داشتن مدارك رديف 2 يا كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

Doktor/ Docteur

داشتن مدارك رديف 3 و 4 يا كارشناسي ارشد

 

دكترا

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر