انتخاب زبان:  

    مجارستان عليه دروغ

چند ماه قبل به دليلي متوجه مجارستان شدم، اولين نكته‌اي كه ذهنم را مشغول كرد اين بود كه چرا از مجارستان هيچ چيزي در سطح جهاني منتشر نمي‌شود. در جهان كشورهاي متعددي هستند (از كشورهاي نسبتاً مهم) كه تا اين حد كم‌خبر باشند، و اين موضوع از اين جهت برايم مهم بود كه مجارستان جزو بلوك شرق بود و بطور طبيعي بايد مثل ديگر كشورهاي اين بلوك آبستن حوادثي باشد.در هر حال جوابي براي اين سؤال خود نداشتم و پيگير آن هم نبودم فقط لحظاتي از ذهنم را به خود مشغول كرد، تا اينكه طي روزهاي گذشته جبران همه‌ي ايام بي‌خبري را نمود و در صدر اخبار جهاني قرار گرفت و اعتراضات وسيع مردم كه حتي به خشونت هم كشيده شد را عليه دروغگويي نخست‌وزير و درخواست استعفاي او را شاهد بود.
اين واقعه نشان مي‌دهد كه مجارستان، جامعه‌اي زنده است كه سال‌ها آرامش آن بر اثر واكنش به دروغگويي نخست‌وزير دچار بحران مي‌شود و طبيعي است كه فارغ از هر نتيجه‌اي كه اعتراضات اخير داشته باشد، هر سياستمداري خواهد فهميد كه هزينه‌ي دروغگويي در اين كشور بالاست و شايد يكي از عوامل آرامش و بي‌خبري از اين كشور همين هزينه‌ي بالاي دروغگويي باشد.
(اين نوشته در ادامه‌ي يادداشت سرمايه‌ي اجتماعي و مطلبي درباره ي دروغ است که در
روزنامه ي شرق منتشر شده بود.)

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر