انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور فنلاند

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصیلات دانشگاهی
دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فنلاند

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای فنلاند

 

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

‌  آموزش‌ رسمي‌ و اجباري‌ در كشور فنلاند از 7 سالگي‌ آغاز مي‌شود و 9 سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد. اين‌ تحصيلات‌ اجباري‌ شامل‌ 6 سال‌ ابتدايي‌ و 3 سال‌ متوسطه‌ است. در اين‌ مدت‌ دانش‌آموزان‌ با محيط‌ و دروس‌ پايه‌ و زبان‌هاي‌ خارجي‌ آشنا مي‌شوند.

پس‌ از تحصيلات‌ متوسطه‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبيرستان‌ها كه‌ به‌ دو دسته‌ نظري‌ و حرفه‌اي‌ تقسيم‌ شده‌ است‌ مي‌شوند. طول‌ دوره‌ دبيرستان‌ از سه‌ تا چهار سال‌ است‌ كه‌ در پايان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ داده‌ مي‌شود. در دبيرستان‌هاي‌ نظري، دانش‌آموزان‌ دروس‌ ادبيات، زبان‌هاي‌ خارجي، علوم، رياضي، ورزش، موسيقي‌ و هنر را فرا مي‌گيرند.

دوره‌هاي‌ حرفه‌اي‌ توانايي‌هاي‌ فني‌ - حرفه‌اي‌ دانش‌آموزان‌ را بالا مي‌برد و براي‌ دانش‌آموزاني‌ كه‌ جذب‌ بازار كار مي‌شوند مناسب‌ است.

براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ فنلاند، كليه‌ دانش‌آموزان‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ دبيرستان‌ در آزمون‌ سراسري‌ دانشگاه‌ها شركت‌ مي‌كنند.

 

   ‌تحصيلات‌ دانشگاهی

‌تحصيلات‌ عالي‌ در دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ تخصصي‌ و پلي‌ تكنيك‌ها (AMK/YH) امكان‌پذير است. در فنلاند 50 مركز آموزش‌ عالي‌ زير نظر وزارت‌ آموزش‌ (Ministry of Education)  فعاليت‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دارند كه‌ شامل‌ 14 دانشگاه‌ جامع، 6 دانشگاه‌ و مؤ‌سسه‌ آموزش‌ عالي‌ تخصصي‌ و 30 پلي‌ تكنيك‌(AMK/YH)   است.

شرط‌ ورود به‌ كليه‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي، داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و قبولي‌ در آزمون‌ سراسري‌ دانشگاه‌هاست. در فنلاند كمتر از نيمي‌ از داوطلبين‌ موفق‌ به‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها مي‌شوند.

شرط‌ ورود دانشجويان‌ خارجي‌ به‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ فنلاند يا معادل‌ آن‌ و قبولي‌ در آزمون‌ ورودي‌ است. زبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌ها در اين‌ كشور، فنلاندي، سوئدي‌ و گاهي‌ هم‌ انگليسي‌ است.

در نظام‌ آموزشي‌ جديد فنلاند سال‌ تحصيلي‌ دو نيم‌ سال‌ دارد كه‌ در هر كدام‌ 20 واحد (Credits) و در هر سال‌ تحصيلي‌ 40 واحد گذرانده‌ مي‌شود.

در سال‌ 1995 ميلادي‌ مجلس‌ فنلاند قانون‌ تأسيس‌ پلي‌ تكنيك‌ها(AMK/YH)  را تصويب‌ كرد. هدف‌ از تأسيس‌ پلي‌ تكنيك‌ها راهيابي‌ سريع‌تر به‌ بازار كار است. تا كنون‌ 30 پلي‌ تكنيك‌ مجوز تأسيس‌ گرفته‌اند كه‌ در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ دوره‌هاي‌ 4 ساله‌ برگزار مي‌كنند. براي‌ ادامه‌ و اتمام‌ دوره، هر دانشجو نيازمند يك‌ سال‌ تمديد است.

تفاوت‌ پلي‌ تكنيك‌ها با دانشگاه‌ها در كاربردي‌ و حرفه‌اي‌ بودن‌ تحصيلات‌ است.

شرط‌ ورود به‌ پلي‌ تكنيك‌ها داشتن‌ ديپلم‌ حرفه‌اي‌ از دبيرستان‌هاي‌ حرفه‌اي‌ و موفقيت‌ در آزمون‌ ورودي‌ هر پلي‌ تكنيك‌ به‌ همراه‌ سابقه‌ كار است.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصیلی

. 1دوره‌هاي‌ پلي‌ تكنيك‌ها(AMK/YH)   :كه‌ سبب‌ گرفتن‌ مدرك‌Bachelor  مي‌شود، 4 سال‌ طول‌ مي‌كشد و شامل‌ گذراندن‌ 140 تا 160 واحد است. تعداد واحدهاي‌ مورد نياز بستگي‌ به‌ رشته‌ تحصيلي‌ دارد و حداقل‌ 20 واحد به‌ يك‌ دوره‌ تجربه‌ كار علمي‌ اختصاص‌ دارد. در پايان‌ دانشجو پايان‌ نامه‌ نيز ارائه‌ مي‌دهد.

Kandidaati / Kandidat (Bachelor) .2: كه‌ شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. اين‌ دوره‌ در نظام‌ جديد آموزشي‌ فنلاند در دانشگاه‌ها گذرانده‌ مي‌شود كه‌ حداقل‌ شامل‌ 120 واحد است‌ كه‌ دانشجو طي‌ آنها دروس‌ پايه‌ و تخصصي‌ را مي‌گذراند. در سال‌ آخر دانشجو بايد پژوهش‌ علمي‌ را همراه‌ پايان‌ نامه‌ ارايه‌ دهد.

:Maisteri (Master) . 3كه‌ شامل‌ 5 تا 7 سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. اين‌ دوره‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان، شامل‌ گذراندن‌ حداقل‌ 160 تا 220 واحد تحصيلي‌ و انجام‌ پژوهش‌هاي‌ علمي‌ و ارايه‌ پايان‌ نامه‌ است.

اگر اين‌ تحصيلات‌ بعد از دوره‌Kandidaatti / Kandidat (Bachelor)  گذرانده‌ شود، واحدهاي‌ مورد نياز حداقل‌ 40 واحد است.

. 4 دركشور فنلاند اعطاي‌ مدرك‌Lisensiaatti / Licentiat   نيز ممكن‌ است‌ كه‌ دانشجو براي‌ گرفتن‌ آن‌ موظف‌ به‌ گذراندن‌ 30 واحد خواهد بود. اين‌ دوره‌ پژوهشي‌ است.

دانشجو موظف‌ به‌ نوشتن‌ پايان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقيت‌آميز در مقابل‌ استادان‌ است. اكثر دانشجويان‌ اين‌ دوره‌ را به‌ عنوان‌ مرحله‌ ابتدايي‌ دوره‌ دكترا مي‌گذرانند كه‌ 2 تا 3 سال‌ تحصيلي‌ طول‌ مي‌كشد

‌‌: Tohtori / Doktor (Ph.D.) . 5شرط‌ ورود به‌ دوره‌ دكترا، داشتن‌ مدرك‌ /Maisteri Magister/ (Master) يا كارشناسي‌ ارشد است. دوره‌ دكترا نيز در فنلاند پژوهشي‌ است‌ و 4 تا 5 سال‌ طول‌ مي‌كشد.

 

 نحوه‌ ارزيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

‌‌. 1كليه‌ مدارك‌ 2 يا 3 سال‌ و تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ معادل‌ حداقل‌ 70 واحد به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان،   "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 .2 مدارك‌ Kandidaatti / Kandidat (Bachelor)  و مدارك‌ صادره‌ از پلي‌ تكنيك‌ها(AKH / YH)، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.3 مدارك‌Maisteri/ Magister/ (Master)   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 . 4مدارك‌Maisteri/ Magister/ (Master)   بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ با 5 تا 7 سال‌ تحصيل‌ "كارشناسي‌ ارشد " ارزشيابي‌ مي‌شود.

 . 5مدارك‌Lisensiaati / Licentiaat   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: براي‌ اين‌ مدرك‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، صحت‌ صدور صادر مي‌شود و در صورت‌ متفاوت‌ بودن‌ گرايش، "كارشناسي‌ ارشد" با گرايش‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 . 6مدارك‌ Doktor (Ph.D.) /Tohtori ، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

. 7مدارك‌ دانشگاه‌ آزاد فنلاند ارزشيابي‌ نمي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فنلاند

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ گروه‌ يك)ممتاز).

1- University of Helsinki

2- University of Joensuu

3- University of Jyväskylä

4- University of Koulio

5- University of Lapland

6- University of Oulu

7- University of Tampere

8- University of Turku

9- University of Vaasa

10- Äbo Akademi University

11- Helsinki University of Technology

12- Lappeenranta University of Technology

13- Tampere University of Technology

14- Helsinki School of Economics and Business Administration

15- Hanken Svenska HandelshogskÖlan (Swedish School of Economics and Business Administration)

16- Turku School of Economics and Business Administration

17- Academy of Fine Arts

18- Sibelius Academy

19- University of Art and Design Helsinki

20- Theatre Academy

 

‌ب(  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فنلاند، گروه دو (خوب) در سطح‌ كارشناسي‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

1- Kuopion Yliopisto (University of Kuopio)

2- Helsinki Business Polytechnic

2- فقط تا مقطع كارشناسي ارشد

3- دانشگاه‌ها، پلي‌ تكنيك‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ دولتي‌ فنلاند، كه‌ مورد تأييد وزارت‌ آموزش‌(Ministry of Education)   هستند.

 

  ‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ فنلاند

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

2 يا 3 سال تحصيل معادل حداقل 70 واحد و دارا بودن ديپلم دبيرستان

كارداني

Kandidaatti/ Kandidat

Bahelor

گذراندن 140 واحد در پلي‌تكنيك‌ها (AMK/YH) گذراندن 120 واحد در دانشگاه‌ها

 

كارشناسي

Maisteri/ Magister    Master

گذراندن حداقل 160 واحد به علاوه رساله

 

كارشناسي ارشد

Master

Lisensiaatti/ Licentiat

داشتن كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

Tohtori/ Doktor (Ph.D.)

داشتن كارشناسي ارشد

 

دكترا

 

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر