ثبت نام|ورود به سيستم|نقشه سايت|راهنما
  انتخاب زبان:  

سیر دانش صدف: (10خط) 88781060 ، رهیاران دانش: (10خط) 88427100 ، سیر بهار دانش: (10خط) 88781060 ، تعالی دانش: (10خط) 88457517 ، ايميل: info@study2000.com

نظر شما درباره سايت ما چيست؟

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟ (براي نظر دادن، نياز به ورود به سايت است)

به نظر شما كدام كشور برای تحصیل مناسب تر است؟
    چارت سازماني گروه دانشجويان:

گروه دانشجويان شامل بخشهاي مختلفي ميباشد و هر يک از واحدها و قسمت های تابعه  عهده دار وظايف مشخصی مي باشند. به لحاظ سازمانی ، گروه مديران داخلي ، بخش تكميل پرونده ، گروه مشاوران تحصيلي ، امور مالی ، واحد امور رایزنان علمی خارج از كشور ، واحد زبان ، واحد انتشارات و واحد پيگيری ويزا و ارتباطات و واحد اعزام مستقيما تحت نظر مدير کل انجام وظيفه می نمايند.

همچنين امور مربوط به اعزام دانشجو و صدور ويزا و اطلاع رسانی در مورد دانشگاه های معتبر خارجی و اخذ پذيرش از آنها تا مشاوره علمی در اين خصوص و اظهار نظر در مورد شرايط تحصيلی و وضعيت معيشتی و اجتماعی در کشورهای مختلف پس از بررسی های لازم بخش کارشناسی از جمله عمده فعاليت های اين گروه می باشد.

 

 

اعضاء هيئت مديره مؤسسه رهياران دانش:

 

نام اعضاء

سمت

دكتر مجيد اكبري

رئيس هيئت مديره

آقاي مجيد عسكري

عضو هيئت مديره

دكتر روشن ضمير

عضو هيئت مديره

آقاي مهدي دارا

عضو هيئت مديره

 

كادر اجرايي:

1-     سركار خانم مهديه دارا                     مديريت داخلي

2-     آقاي پيمان قدوسي                        مديريت بخش ويزا و رواديد

3-     سركار خانم منيژه الله داد ثاني           مشاور تحصيلي

4-     سركار خانم پريسا آيريا                     مشاور تحصيلي

5-     سركار خانم آزاده بك زاده                  مسئول روابط عمومي

 

 

 

اعضاء هيئت مديره مؤسسه تعالي دانش:

 

نام اعضاء

سمت

علي محمد خانمحمدي

رئيس هيئت مديره

مهدي دارا

عضو هيئت مديره

 

كادر اجرايي:

6-     سركار خانم فاطمه دارا                    مديريت داخلي

 

 

 

اعضاء هيئت مديره مؤسسه سير دانش صدف:

 

نام اعضاء

سمت

مهندس جمشيد تركان

رئيس هيئت مديره

كاپيتان اصغر رزاقي

مدير عامل

 

كادر اجرايي:

7-     سركار خانم فاطمه دارا                    مديريت داخلي

8-     سركار خانم عهديه خنجري                مسئول روابط عمومي

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر