انتخاب زبان:  

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور کره جنوبی

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیبابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور کره جنوبی

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای کره جنوبی

 

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌               

تحصيلات‌ ابتدايي‌ از 6 سالگي‌ آغاز مي‌شود و 6 سال‌ ادامه‌ دارد. در اين‌ دوره‌ دانش‌آموزان‌ دروس‌ پايه‌ را فرا مي‌گيرند، سپس‌ دوره‌ دبيرستان‌ را شروع‌ مي‌كنند كه‌ خود به‌ دو دوره‌ سه‌ ساله‌ تقسيم‌ مي‌گردد. دوره‌ اول‌ دبيرستان‌(Middle School)   سه‌ سال‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ علاوه‌ بر دبيرستان‌هاي‌ عمومي، مي‌توانند در دبيرستان‌هاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ نيز ادامه‌ تحصيل‌ دهند. دوره‌ دوم‌ دبيرستان‌(High School)  نيز سه‌ سال‌ است‌ كه‌ مشابه‌ دوره‌ اول‌ است. در مجموع‌ تحصيلات‌ پيش‌ از دانشگاه‌ در كره‌ جنوبي‌ 12 سال‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ در پايان‌ آن‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌شوند.

 

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهی

‌‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ كره‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها الزامي‌ است. امتحانات‌ ورودي‌ دانشگاه‌ها سراسري‌ نيست‌ و متقاضيان‌ مي‌توانند در امتحان‌ ورودي‌ دانشگاه‌هاي‌ گوناگون‌ شركت‌ كنند.

مراكز آموزش‌ عالي‌ در اين‌ كشور به‌ دو دسته‌ دولتي‌ و خصوصي‌ تقسيم‌ شده‌ و كليه‌ دانشگاه‌ها تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ هستند. اين‌ وزارتخانه‌ كليه‌ مقررات‌ آموزشي‌ شامل‌ پذيرش‌ دانشجو، رشته‌ها و درس‌هاي‌ مربوط‌ و قوانين‌ اعطاي‌ مدرك‌ را زير نظر دارد.

تحصيلات‌ در دانشگاه‌هاي‌ كره‌ جنوبي‌ به‌ زبان‌ كره‌اي‌ است‌ و در مواردي‌ به‌ درخواست‌ دانشجو و موافقت‌ دانشكده‌ مربوط، فقط‌ براي‌ دوره‌هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ تحصيل‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ نيز ممكن‌ است.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصيلي

‌‌.1 دوره های دو یا سه ساله تحصیلی برای مدارک Diploma  در صورت داشتن دیپلم دبیرستان، در کالج ها گذرانده می شود.

: Bachelor .2شامل‌ چهار سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت، بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ است. اين‌ دوره‌ شامل‌ 130 تا 140 واحد (Credits)  است. براي‌ رشته‌هاي‌ پزشكي‌ و دندانپزشكي‌ مدت‌ تحصيل‌ به‌ شش‌ سال‌ افزايش‌ مي‌يابد.

: Master .3شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ Bachelor است. اين‌ دوره‌ حداقل‌ شامل‌ 24 واحد و پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ است.

: Ph.D. .4 که شامل‌ سه‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌  Master  است. اين‌ دوره‌ شامل‌ 36 واحد است‌ و در صورت‌ نداشتن‌ مدرك‌Master   دانشجو با داشتن‌ مدرك‌Bachelor  در دوره‌ دكترا بايد 60 واحد را پشت‌ سر گذارد. در اين‌ دوره‌ پس‌ از گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحان‌ جامع، به‌ دانشجو اجازه‌ نوشتن‌ پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ داده‌ مي‌شود. مدرك‌ دكترا به‌ شرط‌ دفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ اعطا مي‌شود

 

‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

‌‌. 1مدارك‌  Diploma با 2 يا 3 سال‌ تحصيل، در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود

. 2مدارك‌  Bachelor از كليه‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

. 3مدارك‌ Master از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 در صورت‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4 مدارک Ph.D از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 در صورت‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در كشور كره‌ جنوبی

‌الف) دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي.

1- Chonbuk National University

2- Chung - Ju National University

3- Chungnam National University

4- Gyeongsang National University

5- Kangwon National University

6- Korea Maritime University Busan

7- Korea National University of Education

8- Korea National University of Physical Education

9- Kyungpook National University

10- Pukyong National University

11- Seoul National University

12- Yonsei University

13- Cheju National University (CNU)

14- Kyung Hee University (KHU)

15- Inha University

15- تامقطع کارشناسی ارشد در کليه رشته ها و در مقطع دکترا صرفا" در رشته سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

16- Information & Communications University (ICU)

17- Pohang University of Science & Technology (POSTECH)

18- Woosong University

18- تا مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت MBA

‌ب ( مدارك‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ مورد تأييد وزارت‌ آموزش‌ كره‌ جنوبي‌ فقط‌ در سطح‌ كارشناسي)ليسانس( ارزشيابي‌ مي‌شود.

  1- Ewha Women's University

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ كره‌ جنوبي

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

Bachelor

از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو در صورت داشتن ديپلم دبيرستان

 

كارشناسي

Master

از دانشگاه‌هاي گروه يك در صورت داشتن كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

(Ph.D.)

از دانشگاه‌هاي گروه يك در صورت داشتن كارشناسي ارشد

 

دكترا

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر