انتخاب زبان:  

    شهريه كالج ها و دانشگاههاي اكراين در سال تحصيلي 2008-2009

1- كالج مائوپ:(تحصيل 12300 گريون)(خوابگاه در ماه 600 گريون)( بيمه و دعوتنامه و اقامت وكارت دانشجويي 850 گريون) كه معادل 2750 يورو يا 4200 دلار ميباشد.

2- كالج دانشگاه شوچنكو: براي سال تحصيلي آينده 3850 يورو يا 6000 دلار ميباشد (2900 يوري تحصيل-800يورو خوابگاه- 150 يورو بيمه رجيستر و كتاب)

3-كالج يوروپين: در كل 500 دلار گرانتر از سال گذشته و 4000 دلار ميباشد.

4- دانشگاه كاپئي: تحصيل 4000 دلار- خوابگاه ازماهي 30 دلار تا 60 دلار- بيمه 90 دلار- اقامت 20 دلار.

5-دانشگاه نائو: تحصيل از 3900 تا 4900 دلار- خوابگاه از 50 تا 120 دلار در ماه.

6- دانشگاه خائي: تحصيل از2500-200 دلار-خوابگاه 30 دلار در ماه

7- دانشگاه كيسي: 3300 دلار-خوابگاه 30 دلار در ماه -بيمه 90 دلار- اقامت 20 دلار.

8-دانشگاه چايكوسكي:از 4500-4000 دلار در سال-خوابگاه ندارد- بيمه90 دلار- اقامت 20 دلار.

9- پلتاوا:دندانپزشكي به روسي 16200 گريون (معادل 3560 دلار)

            دندانپزشكي به انگليسي 19200 گريون ( معادل 4212 دلار)

            پزشكي به روسي 14600 گريون ( معادل 3208 دلار)

            پزشكي به انگليسي 16700 گريون(معادل 3670 دلار)

  خوابگاه 30 دلار در ماه-بيمه 90 دلار- اقامت 20دلار

 

10- دانشگاه باگامولتس: پزشكي به روسي 3100 دلار

                                  پزشكي به انگليسي 4300 دلار

                                  دندانپزشكي به روسي 3800 دلار

                                  دندانپزشكي به انگليسي 4500 دلار

                                  داروسازي 3200 دلار

  خوابگاه 60 تا 70 دلار در ماه- بيمه 90 دلار-اقامت 20 دلار              

 

1-national technical university of Ukraine( kiev polytechnical institute) Ukraine. 5000 $

2-national avlation university. 3900-4900 $

3-national P.I caikovsky musical acadwmy. 4000-4500 $

4-kyiv national university of design and technology. 3000 $

5-taras schevchenko( sevcenko) university of kiev

6-N.Ye Zhukovsky national aerospace university (kharkive aviation institute) Ukraine. 2000 $

6-صرفا تا سطح كارشناسي ارشد.

7-sumy  state university

7- در مقاطع كارشناسي  و كارشناسي ارشد و در مقاطع دكترا صرفا رشته هاي اقتصاد-مكانيك- الكترونيك-فيزيكو مديريت

8-nationaL metallurgical academy of ukrain.1700-1800$

8- در مقطع كارشناسي صرفا رشته هاي علوم انساني و در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا صرفا رشته هاي فني و مهندسي.

9- kyiv national lingulstics university. 3500 $

10-national agricultural university of ukrain

11-kyiv state technical university of civil engineering and architecture. 3000 $

12- national technical university kharkiv polytechnical institute. 2000-2500 $

12- صرفا دانشكده هاي اتوماسيون و ابزار سازي- مديريت بازرگاني-تجارت و امور مالي- مهندسي شيمي- فناوري كامپيوترو اطلاعات- انفور ماتيك و مديريت-اقتصاد-اقتصادو حقوق-مهندسي برق- فناوري مواد معدني- فناوري مواد آلي-مهندسي فيزيك- فناوري و فيزيك- ماشين سازي-ماشين سازي نيرو- ساخت ماشين هاي الكتريكي- ماشين سازي – مهندسي مكانيك و فناوري.

13-kharkiv state technical university of construcation and architecture. 1700-2200 $

14- kharkiv state automobile and highway technical university. 1800-2000 $

15-kharkiv state municical academy.2000-2200 $

16-karazin kharkiv national university. 2000-2500 $

17- European university. 2500 $

17-صرفا  تا سطح كارشناسي ارشد در دانشكده هاي اقتصاد و مديريت-سيستم هاي اطلاعات و تكنو لوژي.

 

1- دانشگاه كشتي سازي ادسا از 2400 تا 3200 دلار.

2- كشتي سازي شهر ماري اپل 2100-1800 دلار.

 

 

تذكر: كليه شهريه هاي اعلام شده فوق قابل تغييروافزايش است.

 

منبع: www.study1000.com

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر