انتخاب زبان:  

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  انگلستان

دانشگاه آكسفورد   Oxford University
دانشگاه استون  
Aston University
دانشگاه ادين برو  
University of Edinburgh
انستيتو افتالمو لو ژي  
Institute of Ophthalmology
انستيتو  سلامت كودكان   
B.P.M.F ( Institute of Child Health )
دانشگاه استراتكلايد  
University of Strathclyde
انستيتو اعصاب  
Institute of Neurology
دانشگاه بات   
University of Bath
دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي 
School of Medicine (Royal Hospitals)
دانشگاه  بريستول   
University of Bristol
دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج 
St.George's Hospital Medical School
دانشگاه  داندي    
University of Dundee
دانشگاه  ريدينگ   
University of Reading
دانشگاه  ساري   
University of  Surrey
دانشگاه  شفيلد   
University of Sheffield
دانشگاه  كنت   
University of  Kent
كالج پزشكي بيمارستان لندن   
London Hospital Medical College
دانشگاه  گلاسكو    
University of Glasgow
دانشگاه  ليستر   
University of  Leicester
دانشگاه ليورپول   
University of Liverpool
دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري
London School of hygiene and tropical Medicine
دانشگاه  ناتينگهام    
University of Nottingham
دانشگاه نيوكاسل    
University of  Newcastle Upon tyne
دانشگاه وارويك    
University of Warwick
دانشگاه  كالج لندن   
U.C.L (University College of London)
دانشگاه  يورك   
University of  York
دانشگاه  بيرمنگام   
University of  Birmingham
دانشگاه  دورهام   
University of  Durham
دانشگاه ساسكس   
University of  Sussex
دانشگاه  ساتهمپتون   
University of  Southampton
دانشگاه كمبريج   
University of  Cambridge
كنيگز كالج لندن
King's College London
دانشگاه كارديف  
University of  Wales College of Cardiff
دانشگاه لانكستر  
University of  Lancaster
·    دانشگاه  ليدز  
University of  Leeds
·    دانشگاه  منچستر   
University of  Manchester
·     كالج پزشكي سلطنتي   
Royal  College of Medicine
·    دانشگاه  نورويج  
University of  Norwich
·    دانشگاه ولز   
University of  Wales
·    دانشگاه  آبردين   
University of  Aberdeen
·    امپريال كالج لندن   
London  Imperial College
·    دانشگاه اندروز   
University of  ST Andrews
·    دانشگاه   ايست انگليا  
University of   East Anglia
·    انستتيو تحقيقات سرطان 
B.P.M.F ( Institute of Cancer research )
·    انستتيو روانپزشكي
M.P.M.F
  ·    يوميست 
UMIST
  ·      دانشگاه كيل‌
Keel University
·    اتحاديه دانشكده ‌ هاي پزشكي و دندانپزشكي
·   
United Medical & Dental Schools
·   
Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National
·     دانشگاه سالفورد   
University Salford
·    دانشگاه برونل 
University Brunel
·    دانشگاه برادفورد  
University Bradford
·    دانشگاه ليورپول جان مورس
Liverpool John Moores University
·دانشگاه لاخ برو
Loughborough University
·دانشگاه ميدل سكس
Middlesex University
  ·   دانشگاه سيتي
CITY University
  ·   دانشگاه متروپوليتن
London Metropolitan University
  ·   دانشگاه كينگزتون
Kingston University

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر