انتخاب زبان:  

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  تركيه

 

دانشگاه يلديز  Yildiz University
دانشگاه  استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)
Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)
دانشگاه  حاجت تپه 
Hacettepe Universiesi
دانشگاه آنكارا 
Ankara Universitesi
دانشگاه  آناتولي 
Anadolu Universitesi (University of Anatolia)
دانشگاه  9 ايلول (دوقوز ايلول)
Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)
دانشگاه غازي  
Gazi Universitesi
دانشگاه اژه
Ege University (Aegean University)
دانشگاه  عثمان غازي 
Osmangazi University
دانشگاه مرمره ( مشروط)  
Marmara University

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر