انتخاب زبان:  

دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور فيليپين   

 

براي رشته پزشكي : (تحت بررسي مجدد مي باشد)
دانشگاه فيلييپن
University of the Philippines

دانشگاه سنتوتوماس
University of Santo Tomas
دانشگاه فارايسترن 
Far Eastern University
دانشگاه ويزاياس 
University  of Visayas
دانشگاه سنترواسكولار
Centro Escolar University
دانشگاه ايست
University of the East
انستيتو پزشكي سيبو
Cebu Institute of Medicine Inc
دانشكده پزشكي سيبو
Cebu Doctor's College

براي رشته دندانپزشكي :
گروه يك :
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه دولتي فيليپين
University of the Philippines (UP)
گروه د و :
دانشگاه سنتر و اسكولار
Centro Escolar University
دانشگاه ايست
University of East
گروه سه :
دانشگاه فار ايسترن  
Far Eastern University
دانشگاه مركزي مانيل
Manil Central University
دانشگاه بگيو
University of Baguio

براي رشته داروسازي:
دانشگاه سنت توماس   
University of Santo Tomas
دانشگاه سنتر و اسكولار
Centro Escolar University

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر