ثبت نام|ورود به سيستم|نقشه سايت|راهنما
  انتخاب زبان:  

سیر دانش صدف: (10خط) 88781060 ، رهیاران دانش: (10خط) 88427100 ، سیر بهار دانش: (10خط) 88781060 ، تعالی دانش: (10خط) 88457517 ، ايميل: info@study2000.com

نظر شما درباره سايت ما چيست؟

به نظر شما كدام كشور برای تحصیل مناسب تر است؟
دستورالعمل نحوه راهنمايي و ارائه اطلاعات به متقاضيان ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي در خارج از كشور

 

مقدمه :

از آنجائيكه در موارد متعددي دانش‌آموختگان خارج از كشور كه جهت ارزشيابي مدارك خود مراجعه نمايند به لحاظ عدم داشتن اطلاعات كافي در خصوص دانشگاههاي معتبر و شرايط اعلام شده جهت ارزشيابي مدارك و ..  با مشكل جدي مواجه شده و با توجه به روند تصاعدي عزيمت متقاضيان تحصيل به خارج از كشور ومتعاقباً بازگشت و مراجعه اين قشر جهت ارزشيابي مدارك ، بديهي است وقفه در ارزشيابي مدارك اين افراد كه اكثراً بعلت عدم اطلاع از ضوابط و دانشگاههاي معتبر صورت مي‌گيرد موجب ايجاد نارضايتي و بوجود آمدن جو منفي و فشار به وزارت متبوع مي‌گردد كه افزايش اينگونه فشارها ، اغماض در بررسي ميزان دانش و توانائي علمي دانش‌آموختكان خارج را در آينده دربردارد كه در اين صورت افت سطح علمي دانش‌آموختگان خارج از  كشور كه در وزارت متبوع ارزشيابي مي‌شوند را به دنبال خواهد داشت و بديهي است اين امر در تناقض كامل با اهداف معاونت آموزشي و امور دانشجويي كه ارتقاء سطح علمي كليه دانش آموختگان رشته‌هاي علوم پزشكي ميباشد خواهد بود . لذا ضرورت دارد كليه افراديكه قصد ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي  در خارج از كشور را دارند قبل از عزيمت به خارج از كشور و يا شروع به تحصيل در خارج از كشور نسبت به اخذ اطلاعات لازم از مبادي و مراجع ذيربط اقدام نمايند.

 

 ماده 1: ضرورت داردكليه افراديكه از ابتداي شهريور  ماه سال 1384 جهت ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي علوم پزشكي به خارج از كشور عزيمت  مي‌نمايند و يا قصد شروع تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در خارج از كشور را دارند نسبت به اخذ اطلاعات لازم  و كسب اطلاع از آخرين مصوبات و ضوابط مربوط به نحوه ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور  در گروه علوم پزشكي اقدام نمايند. اين دسته از افراد مي‌توانند با مراجعه به مراجع ومراكز رسمي كه داراي مجوز از كار گروه نظارت براعزام دانشجو به خارج از كشور بر اساس آئين‌نامه تاسيس  موسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب جلسه مورخ 11/8/83 هيئت محترم وزيران مي‌باشند و ارائه گواهي مبني بر اخذ اطلاعات و آخرين ضوابط مصوب وزارت متبوع بر اساس فرم تهيه شده جهت تشكيل پرونده در وزارت متبوع اقدام نمايند. بديهي است در صورتيكه اين افراد نسبت به ارائه گواهي مذكور و تشكيل پرونده در حوزه ارزشيابي مدارك اقدام ننمايند تبعات ناشي از مشكلاتي كه در روند ارزشيابي مدارك ايشان بوجود خواهد آمد بعهده ايشان خواهد بود.

 

 ماده 2: موسساتي كه داراي مجوز رسمي براي راهنمايي اينگونه متقاضيان مي‌باشند ملزم هستند ضمن تشكيل پرونده رايانه‌اي براي كليه مراجعين نسبت به ارائه گزارش ماهيانه به وزارت متبوع بر اساس فرمت مورد تاييد وزارت متبوع اقدام نمايند.

 

 ماده3 : اينگونه موسسات ملزم به اخذ آخرين اطلاعات و مصوبات مربوط به نحوه ارزشيابي مدارك دانش آموختگان گروه علوم پزشكي خارج از كشور وهمچنين ليست دانشگاههاي معتبر اعلام شده بوده و بايستي بصورت منظم و حداقل هرسه ماه يك مرتبه ، اطلاعاتي را كه در اختيار متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور قرار مي‌دهند بصورت مكتوب به وزارت متبوع نيز ارائه نمايند.

 

 ماده 4: مركز امور دانشجويي نسبت به برگزاري جلسات ماهيانه با مسئولين موسسات مذكور و توجيه ايشان نسبت به آخرين مصوبات مربوط به نحوه ارزشيابي مدارك خارج از كشور و ليست دانشگاههاي معتبر اعلام شده اقدام خواه د نمود.

 

 ماده 5: در صورتيكه هركدام از اين موسسات نسبت به راهنمايي كامل متقاضيان كوتاهي كنند و يا تخلف ورزند و يا نسبت به صدور گواهي خلاف واقع اقدام نمايند ، موظف به پرداخت خسارات وارده به متقاضي بوده و با هماهنگي با كار گروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از كشور نسبت به برخورد با آنها بر اساس آئين‌نامه مربوطه اقدام خواهد شد.

 

 ماده 6: كليه افردايكه تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده درخارج از كشور شروع نموده‌اند ملزم به ارسال گواهي تحصيل خود حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين دستورالعمل جهت تشكيل پرونده در  واحد ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان خارج از كشور مي‌باشند.

 

 ماده 7: مركز امور دانشجويي نسبت به تشكيل پرونده رايانه‌اي و اعلام شماره پرونده به متقاضي پس از ارائه گواهي از موسسات مورد تاييد اقدام خواهد نمود.

 

 ماده 8: كليه افراديكه پس از تشكيل پرونده در وزارت متبوع تحصيل خود را در خارج از كشور آغاز مي‌نمايند ملزم به ارائه گواهي تحصيلي ساليانه از دانشگاه محل تحصيل خود بهمراه فرم مورد نظر (پيوست) جهت قرار گرفتن گواهي مذكور در پرونده خود در وزارت متبوع مي‌باشند.

 

 ماده 9: ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان بر اساس ضوابطي كه در هنگام شروع تحصيل ايشان اعلام گرديده صورت خواهد گرفت و طي مراحل مندرج دراين دستورالعمل صر فاً جهت اطمينان از راهنمايي صحيح و كسب اطلاعات لازم توسط متقاضيان بوده و هيچگونه حق اضافه‌اي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

 

 ماده10: اين دستورالعمل در جلسه مورخ 14/4/83 شورايعالي ارزشيابي مدارك خارج از كشور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيد.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر