ثبت نام|ورود به سيستم|نقشه سايت|راهنما
  انتخاب زبان:  

سیر دانش صدف: (10خط) 88781060 ، رهیاران دانش: (10خط) 88427100 ، سیر بهار دانش: (10خط) 88781060 ، تعالی دانش: (10خط) 88457517 ، ايميل: info@study2000.com

نظر شما درباره سايت ما چيست؟

به نظر شما كدام كشور برای تحصیل مناسب تر است؟
ضوابط ‌و مراحل‌ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش‌ آموختگان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ تخصصي‌ دندانپزشكي‌ دانشگاههاي ‌خارج‌ از كشور

 

معيارهاي ارزشيابي :

معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل دورة تخصصي در خارج از كشور بر اساس ضوابط قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

طول دوره رشته تحصيلي و محتواي برنامه هاي آموزشي و عنوان يا سمت متقاضي در طي دوره تخصصي

 

شرايط ورود به دوره تخصص دندانپزشكي

اصل: بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي تخصصي دندانپزشكي منوط به انجام ارزشيابي و تاييد مقطع دوره دكتراي دندانپزشكي عمومي متقاضي و در نتيجه ارائه گواهي فراغت از تحصيل در مقطع دكتراي دندانپزشكي عمومي مي باشد.

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده دانش آموختگان رشته دندانپزشكي در مقطع تخصصي خارج از كشور كه مدارك آنان از يكي از دانشگاههاي معتبر مورد تاييد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صادر گرديده باشد.

 

1-  اصل آخرين مدرك تحصيلي خارجي كه صحت صدور و تعلق آن به شخص به تصديق و تاييد (مهر و امضاء) نمايندگي (ج.ا.ا) در كشور مربوطه رسيده باشد.

2-   فتوكپي از پشت و روي اصل آخرين مدرك تحصيلي تخصصي.

3-  اصل ريزنمرات تحصيلي براي كشورهايي كه از طرف دانشگاه ريز نمره صادر مي نمايند كه به تاييد نمايندگي (ج.ا.ا) در كشور مربوطه رسيده باشد.

4-   فتوكپي از ريز نمرات

5-  اصل گواهي و فتوكپي طول دوره با ذكر برنامه آموزشي كه از طرف دانشگاه محل تحصيل صادر شده باشد و به تاييد نمايندگي (ج . ا. ا) در كشور مربوطه رسيده باشد.

6-  ارائه اصل گواهي و فتوكپي آن در صورت داشتن عنوان يا پست در حين تحصيل در كشور مربوطه كه از مراكز معتبر آموزشي دانشگاه يا سازمان نظام پزشكي صادر و به تاييد نمايندگي (ج.ا.ا) در كشور مربوطه رسيده باشد.

7-   اصل پايان نامه تحصيلي (تز) و خلاصه اي از آن حداكثر در دو برگ و فتوكپي آن

8-  اصل و فتوكپي گواهي و شرط ورود به دوره تخصصي صادر از دانشگاه محل تحصيل كه به تاييد نمايندگي (ج.ا.ا) د ركشور مربوطه رسيده باشد.

9-   كاتالوگ دانشكاه محل تحصيل

10- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه و كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم  در مورد آقايان (در صورت دارا بودن)

11- اصل و فتوكپي مدرك قبلي (دكتري دندانپزشكي) در ايران يا خارج

تبصره: دانش آموختگان خرج از كشور رشته دندانپزشكي مقطع تخصص در صورتيكه مدرك قبلي آنان صادره از يكي از دانشگاههاي معتبر در خارج از كشور بر اساس ضوابط قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد ملزم به ارائه كليه مدارك مورد نياز براي ارزشيابي رشته دندانپزشكي در مقطع عمومي مي باشند كه پس از ارزشيابي مقطع عمومي برابر نظر كميسيونهاي مربوطه بررسي مدرك تخصصي امكان پذير مي باشد.

12-ترجمه رسمي كليه مدارك براي كشورهاي غير انگليسي زبان

تبصره: كليه مدارك تحصيلي خارجي پس از تاييد (مهر و امضاء) نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوطه مي بايست به تاييد (مهر و امضاء) وزارت امور خارجه ايران نيز رسيده باشد.

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر