انتخاب زبان:  

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي علوم پايه پزشكي مقاطع B.S، M.S و Ph.D

 

 شرايط لازم : سنوات تحصيلي ، تعداد واحداهاي گذرانده شده، معدل، در صورت داشتن پايان نامه، تحقيقاتي بودن آن مي باشد.

     ساير مدارك  دانشگاهي دريافتي با نظر كميسيونهاي ارزشيابي و براساس مصوبات شوراي عالي ارزشيابي تعيين  ارزش مي گردد.

تبصره: كسانيكه از تاريخ 1/1/81 به بعد مقطع Ph.D را در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور شروع نموده اند  ملزم به كذرانده Course بر اساس سيستم آموزشي داخل كشور مي باشند، در غير اينصورت مدارك آنان بعنوان دكتري (Ph.D) پژوهشي تعيين ارزش ميگردد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر