انتخاب زبان:  

ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته  روانشناسي باليني

 

تعريف: دكتراي تخصصي روانشناسي به درجه Ph.D و Psy.D رشته روانشناسي اطلاق مي گردد.

الف) معيارهاي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان مقطع دكتراي روانشناسي ار نقطه نظر دكترا عبارتند از:

1-  اعتبار دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و كشور محل تحصيل

2-   ميزان همگن و مرتبط بودن عنوان و محتواي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا

3-   دروس و واحدهاي درسي گذرانده شده

4-   دوره هاي آموزشي نظري و عملي در زمينه هاي مختلف روانشناسي

5-   پايان نامه دوره دكترا

ب) معيارهاي باليني بودن رشته تحصيلي دانش آموختگان دكتراي روانشناسي:

1-   دارا بودن دكتراي تخصصي Ph.D روانشناسي همراه با شرايط مندرج در بند (الف) و (ب) به شرح ذيل:

1-1-   گذراندن دروس نظري و باليني در زمينه آزمونهاي رواني تشخيص، آسيب شناسي رواني و درمانهاي غير دارويي (روان درماني ها، شناخت درماني، رفتار درماني)

2-1- گذراندن دوره هاي عملي كارورزي در بخشهاي مختلف باليني شامل درمانگاه و يا بيمارستان حداقل به ميزان 1800 ساعت

2-    دارا بودن دكتراي تخصصي (Psy.D) روانشناسي

تبصره: دانش آموختگانيكه بر اساس دوره تحصيلي و پايان نامه تدوين شده با توجه به ضوابط تعيين شده شورايعالي ارزشيابي، زمينه و قابليت باليني شدن را داشته باشند مي توانند پس از طي دوره ضروري تكميلي به تشخيص كميسيون ارزشيابي،‌ارزشنامه دكتراي روانشناسي باليني دريافت نمايند.

     مدارك تحصيلي اينگونه افراد قبل از طي دوره هاي تكميلي تحت عنوان دكتراي تخصصي روانشناسي ارزشيابي ميگردد. در پرونده ارزشيابي نامبردگان عبارت (نامبرده واجد شرايط شركت در دوره تكميلي ضروري جهت عنوان باليني بودن است) قيد مي گردد.

      ج: شرايط لازم جهت احراز عنوان دكتري تخصصي روانشناسي .

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر