انتخاب زبان:  
    

    امتحان تافل در يك نگاه

TOEFL (تافل) يا Test Of English as a Foreign Language يك امتحان زبان انگليسي است و از اعتباري بين المللي برخوردار ميباشد. اين امتحان معياري است جهت سنجش دانش زبان انگليسي اشخاصي كه ميخواهند از يك دانشگاه انگليسي زبان پذيرش بگيرند. بيش از 4400 دانشگاه وكالج در سر تا سر دنيا، اين امتحان را به رسميت ميشناسند.

امتحان تافل توسط موسسه
Educational Testing Service) ETS) واقع در نيوجرسي آمريكا برگزار ميگردد. اين امتحان به دو صورت computer-based و paper-based برگزار ميشود، اما در بيشتر نقاط دنيا به شكل computer-based ميباشد و توضيحات ارائه شده در اين وب سايت نيز كلا در مورد اين نوع از امتحان است. در اين امتحان، تمام سوالات بايد از طريق كامپيوتر پاسخ داده شوند.

هزينه ثبت نام امتحان تافل، 130 دلار آمريكا ميباشد. اين مبلغ از اول
July سال 2003 تا سي ام June سال 2004 معتبر است و معمولا هر سال مقداري افزايش مي يابد. جهت ثبت نام در اين امتحان، بايد زود اقدام نمائيد چرا كه ممكن است مراكز امتحاني ظرفيتشان تكميل شود. طوري تاريخ امتحان خود را تنظيم كنيد كه نتيجه امتحان به موقع و قبل از Dead Line به دانشگاههاي مورد نظرتان برسد. براي ثبت نام در امتحان، به چند طريق ميتوانيد عمل نمائيد:

1. ثبت نام تلفني:

پس از تماس با مركز ثبت نام، بايد مشخصات خود را بطور شفاهي بگوئيد. سپس به شما تاريخ، ساعت، آدرس محل امتحان و Appointment Confirmation Number (كه يك عدد 16 رقمي است) گفته ميشود. جهت پرداخت هزينه ثبت نام، احتياج به يكي از كارتهاي اعتباري Visa ،Master Card و يا American Express داريد.

2. ثبت نام از طريق فاكس:

پس از تكميل نمودن فرم ثبت نام، آنرا به مركز ثبت نام مورد نظرتان فاكس نمائيد. براي پرداخت هزينه ثبت نام، نياز به يكي از كارتهاي اعتباري گفته شده در فوق داريد.

3. ثبت نام از طريق پست:

پس از تكميل نمودن فرم ثبت نام، آنرا به مركز ثبت نام مورد نظرتان بايد پست نمائيد. براي پرداخت هزينه ثبت نام، ميتوانيد يكي از كارتهاي اعتباري گفته شده در فوق را بكار ببريد و يا از چكي كه قابل وصول شدن در يكي از بانكهاي آمريكا باشد استفاده كنيد. چك بايد در وجه ETS-TOEFL نوشته شود.

پس از انجام ثبت نام به يكي از روشهاي 2 يا 3، شما نامه تائيديه اي (
Confirmation Letter) دريافت خواهيد نمود كه در آن تاريخ، ساعت، آدرس محل امتحان و Appointment Confirmation Number نوشته شده است.

داوطلبان مقيم ايران بعلت نداشتن كارت اعتباري و يا چك قابل وصول در يكي از بانكهاي آمريكا، معمولا براي ثبت نام در امتحان تافل با مشكل روبرو ميشوند. براي رفع اين مشكل، ميتوانيد از دوستان و آشنايان خود كه داراي كارت اعتباري و يا چك قابل وصول در بانكهاي آمريكا هستند، كمك بگيريد.

امتحان تافل در ايران برگزار نميگردد و بايد به كشور ديگري سفر نمائيد. داوطلبان مقيم ايران، معمولا تركيه يا دبي را براي شركت در امتحان انتخاب مينمايند. حداقل نيم ساعت قبل از امتحان در محل حاضر باشيد و اگر امكان پذير بود، روز قبل به محل امتحان برويد تا با آدرس آنجا بيشتر آشنا شويد. در روز امتحان حتما بايد پاسپورت و
Appointment Confirmation Number خود را به همراه داشته باشيد. نامي كه در فرم ثبت نام قيد نموده ايد بايد با نام درج شده در پاسپورتتان يكسان باشد. همچنين بايد دفتري را امضاء نمائيد. اين امضاء نيز بايد با امضاء شما در پاسپورتتان يكي باشد. قبل از امتحان از شما عكس گرفته ميشود. اين عكس در بالاي كارنامه تافل نيز چاپ ميشود. در تمام طول امتحان از شما فيلم برداري ميگردد.

اين امتحان از بالاترين و معتبرترين استانداردهاي بين المللي جهت سنجش سطح زبان انگليسي داوطلبان پيروي ميكند و چهار توانائي
Reading ،Structure ،Listening و Writing را مورد ارزيابي قرار ميدهد. در بخش Listening، توانائي داوطلب در درك مكالمات انگليسي مورد ارزيابي قرار ميگيرد. اين مكالمات به لهجه American ميباشند. در بخش Structure، دانش داوطلب در تشخيص ساختار درست جملات انگليسي مورد سنجش قرار ميگيرد. براي پاسخگوئي به اين بخش، دانستن گرامر ضروري است. در بخش Reading، توانائي داوطلب در درك متون انگليسي مورد سوال واقع ميشود. اين متون داراي موضوعات آكادميك ميباشند. در بخش Writing، داوطلب بايد در مورد موضوعي انشاء بنويسد. بغير از قسمت Writing، پرسشهاي سه قسمت ديگر بصورت تستي چند گزينه اي ميباشند.

در روز امتحان، به ترتيب به بخشهاي
Reading ،Structure ،Listening و Writing بايد پاسخ دهيد. زمان كل امتحان حدودا چهار ساعت است كه چهل دقيقه از آن مربوط به آموزش كار با كامپيوتر و نحوه پاسخگوئي به سوالات ميباشد. تعداد سوالات و زمان هر بخش مطابق جدول زير است:

Test Section
Number of Questions
Time to Complete

Listening
30-49
questions
15-25
minutes to answer questions. 40-60 minutes to complete entire section. Clock runs while you are answering questions, but not while you are listening to conversations and talks.

Structure
20-25
questions
15-20
minutes to complete questions.

Reading
44-55
questions
70-90
minutes to complete section (includes time spent reading passages and answering questions).

Writing
one assigned topic
30
minutes to write an essay.

قسمتهاي Listening و Structure اصطلاحا Computer-Adaptive ميباشند. بدين معنا كه هر سوالي كه مطرح ميشود بر اساس عملكرد شما در پاسخگوئي به سوالات قبلي ميباشد. اگر سوالهاي نخستين را درست پاسخ دهيد، سوالهاي بعدي مشكلتر ميشوند و البته امتيازي كه براي پاسخگوئي به سوالات مشكل در نظر گرفته ميشود، بيشتر از امتيازي است كه براي پاسخگوئي به سوالات آسان در نظر ميگيرند و اين يك حسن ميباشد. امتياز اين قسمتها بر مبناي تعداد و درجه دشواري سوالات پاسخ داده شده، تعيين ميگردد. در اين دو قسمت، شما نميتوانيد به سوالات قبلي باز گرديد و براي پاسخگوئي به سوال بعدي، بايد سوالي را كه پيش رو داريد ابتدا پاسخ دهيد.

به غير از قسمت
Writing، نمرات بخشهاي ديگر امتحان تافل، بين صفر تا 30 ميباشد. نمره قسمت Writing بين صفر تا 6 ميباشد كه با نمره قسمت Structure تركيب ميگردد و نمره كلي Structure/Writing را ميسازد. نمره كل امتحان تافل بين صفر تا 300 ميباشد و براي محاسبه آن، معدل نمرات Reading ،Listening و Structure/Writing محاسبه ميگردد و سپس عدد حاصل در ده ضرب ميشود.

در قسمت
Writing، شما ميتوانيد يا انشاء خود را توسط كامپيوتر تايپ نماييد و يا اينكه آنرا بر روي كاغذ بنويسيد. اگر انشاء را در كامپيوتر تايپ كنيد، پس از حدودا دو هفته نمره انشاء و نمره كل امتحانتان توسط موسسه ETS پست ميشود اما اگر انشاء را بر روي كاغذ بنويسد، اين زمان به پنج هفته افزايش مي يابد.

پس از پايان يافتن امتحان، نمرات شما بلافاصله بر روي مونيتور كامپيوتر ظاهر ميگردند. بعنوان مثال، نمرات يك داوطلب پس از امتحان به شكل زير ميباشد:
Listening 22
Structure/Writing 3-23

Reading 22
TOTAL 157-223

همانطور كه ملاحظه مينمائيد، نمرات
Listening و Reading نهائي هستند اما بعلت معلوم نبودن نمره انشاء بلافاصله پس از امتحان، نمره كل و نمره قسمت Structure/Writing بصورت حداقل و حداكثر نشان داده شده اند.

پس از اينكه نمرات خود را بر روي مونيتور كامپيوتر ملاحظه نموديد، بايد تصميم بگيريد كه آيا ميخواهيد اين نمرات براي دانشگاههاي مورد نظرتان فرستاده شود يا خير. بهتر است قبل از امتحان، كد دانشگاهها و دانشكده هاي مورد نظرتان را از دفترچه راهنماي تافل پيدا نمائيد تا در روز امتحان با مشكل خاصي روبرو نگرديد. تا چهار دانشگاه را ميتوانيد انتخاب كنيد تا كارنامه امتحان تافل براي آنها مستقيما توسط موسسه
ETS بطور رايگان ارسال گردد. اگر بيشتر از چهار كارنامه بخواهيد برايتان ارسال بشود، به ازاي هر كارنامه بايد 15 دلار آمريكا بپردازيد (اين مبلغ از اول July سال 2003 تا سي ام June سال 2004 معتبر است و معمولا هر سال مقداري افزايش مي يابد). بهمراه چهار كارنامه اي كه بصورت رايگان براي دانشگاههاي مورد درخواستتان فرستاده ميشود، يك نسخه هم براي شما ارسال خواهد شد. در كارنامه ارسالي از طرف ETS، علاوه بر نمره كل، نمرات بخشهاي Reading ،Listening و Structure/Writing بطور جداگانه درج ميشوند. نمره انشاء (Writing) نيز تحت عنوان essay rating مشخص ميشود.

هر دانشگاه براي پذيرش متقاضيان حداقل نمره اي را مشخص ميكند و اكثر آنها حداقل نمره كلي 210 را مي خواهند بطوريكه نمره انشاء هم از 4 كمتر نباشد (البته اين قاعده كلي است و هر دانشگاه شرايط خاص خود را دارد). اعتبار كارنامه تافل دو سال ميباشد و اگر از تاريخ امتحان، دو سال يا بيشتر گذشته باشد، موسسه
ETS كارنامه تافل را براي دانشگاههاي مورد درخواست شما ارسال نمي نمايد. بخاطر داشته باشيد كه در هر ماه ميلادي فقط يكبار ميتوانيد در امتحان تافل شركت نمائيد.


    

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر