انتخاب زبان:  
    

    استراتژيهاي كلي در پاسخگوئي به سوالات تافل

1. از نگراني و اضطراب در هنگام امتحان بشدت پرهيز نمائيد. اضطراب فقط از قابليتها و توانائيهاي شما ميكاهد.

2. در امتحان تافل، نمره منفي وجود ندارد لذا هيچ سوالي را بي پاسخ نگذاريد. اگر جواب سوالي را نمي دانستيد، همواره گزينه شماره 3 ( يا
C
) را انتخاب نمائيد.

3. هيچگاه براي يك سوال، بيش از اندازه وقت صرف نكنيد، چرا كه سوالهاي ساده تر را كه ميتوانيد پاسخ دهيد، از دست خواهيد داد.

4. قبل از امتحان، از نرم افزارهائي كه امتحان تافل را شبيه سازي ميكنند استفاده نمائيد تا با شكل وسبك امتحان بيشتر آشنا شويد.


نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر