انتخاب زبان:  
    

    نمره IELTS:

در واقع نمره قبولی در امتحان IELTS معنی ندارد و این موسسات هستند که حد نصاب مورد قبول خود را اعلام می کنند.

نتایج امتحان IELTS حدود دو هفته پس از امتحان اعلام می شود. فرم اعلام نتایج شامل پنج نمره متفاوت است. (چهار نمره مربوط به هر یک از چهار بخش آزمون و یک نمره، نمره کل یا overall که الزاما معدل آن چهار نمره نیست).

تعداد سوالات هر یک از بخش های IELTS بین 38 تا 42 سوال متغیر است و سختی آنها هم در امتحان های مختلف فرق می کند. بنابراین هر امتحان لز version خاصی استفاده می کند که نحوه تعیین نمره در آن بر اساس جدوال خاص خود صورت می گیرد. قابل ذکر است که که نمرات یا bandها می تواند دارای 0/5 هم باشند و همچنین در IELTS نمره منفی وجود ندارند. در Skillهای امتحانی Listening و Reading باید در گرامر، املا و تعداد صحیح کلمات پاسخ دقت کرد و اشتباه در هر یک از موارد فوق، کل نمره سوال را از بین خواهد برد.

لازم به ذکر است که نمره امتحان IELTS تا دو سال معتبر است.

 

مفهوم هر یک از band های امتحان IELTS به صورت زیر است:

 

 

Band 9: Expert User

Band 8: Very good user

Band 7: Good User

Band 6: Competent User

Band 5: Modest user

Band 4: Limited User

Band 3: Extremely User

Band 2: Intermittent User

Band 1: None User

Band 0: Did not attend the Test

 

ولی برای داشتن یک مقیاس در تمرینات برای حساب کردن حدود نمره IELTS در تستهایی که می زنید، می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر