انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم در رابطه با قوانين دانشگاهي :

1.     با انجام تحقيقات كامل و كسب اطلاعات در رابطه با شرايط ارزشيابي فارغ التحصيلان پس از تحصيل در دانشگاههاي خارجي و شرايط انتقال و ساير شرايط با مراجعه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دررابطه با علوم غيرپزشكي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با علوم پزشكي دانشگاه را انتخاب كنيد.

2.     با آگاهي كامل و استناد به تحقيقات قبلي توسط خود و تحقيق در منابع علمي، تحصيلي ، كاتالوگها و بولتنهاي دانشگاهي ، مراكز اطلاع رساني داخلي و خارجي دانشگاه را انتخاب نماييد.

3.         جهت وثوق اطلاعات سايت دانشگاهها را در اينترنت بررسي نمائيد.

4.         مشورت با خانواده و والدين و اخذ راي مثبت و رضايت ولي و قيم مهمترين اصل در انتخاب دانشگاه و كشور ميباشد.

5.     با آگاهي كامل از شرائط و امكانات آموزشي و خوابگاهي ، دانشگاه را انتخاب نماييد زيرا مسئوليت تمامي مسائل آتي دانشجوئي در كشور مورد نظر بعهده خودتان ميباشد .

6.         پذيرش تحصيلي با توجه به سطح نمرات تحصيلي شما ميباشد و توسط دانشگاه بررسي و اعلام نتيجه خواهد شد.

7.     كليه هزينه هاي تحصيل توسط منابع شخصي يا قيم بايد پرداخت گردد و درصورت عدم توانائي مالي هزينه هاي مصروف و شهريه هاي پرداختي تا آن زمان مسترد نمي شود.

8.         درصورت انصراف ازتحصيل و يا اخراج در هر مقطع زماني وبه هردليل كليه هزينه هاي پرداختي تا آن زمان غير قابل برگشت ميباشد.

9.     رشته تحصيلي و دانشگاه انتخابي غير قابل تغيير و تابع مقررات و ضوابط دانشگاه است و در صورت عدم تمايل به ادامه تحصيل منابع هزينه شده غير قابل برگشت ميباشد.

10.        همكاريهاي لازم را در آماده كردن و ارائه مدارك مورد نظر سفارت و دعوتنامه تحصيلي به سفارت به انجام برسانيد.

11.        هيچگونه تضميني در رابطه با اشتغال به كار ،‌ ارز دانشجويي به دانشجويان خارج از كشور ارائه نمي گردد.

12.        تجهيزات و امكانات خوابگاه در تعهد دانشگاه ميباشد و مؤسسات دخالتي در اين امكانات نميتوانند داشته باشند.

13.        بايد قبل از اتمام دوره پيش دانشگاهي به دانشگاهها مراجعه و كليه اقدامات لازم جهت ثبت نام در دوره دانشگاهي را به انجام برسانيد.

14.    كليه اطلاعات دريافتي درباره دانشگاه و امكانات خوابگاهي و كيفيت تحصيلي از مؤسسه كه بصورت اطلاع رساني رايگان در اختيار شما قرار داده شده است را مي توانيد با سايت دانشگاه مقايسه نماييد .

15.        جهت اطلاع از هزينه هاي زندگي به وب سايت دانشگاهها و يا سفارتخانه ها در ايران مي توانيد مراجعه فرماييد.

16.    كليه اطلاعات داده شده در كاتالوگهاي دانشگاهها بايد به صورت دقيق مطالعه كامل گردد و آدرس و شماره تلفنهاي دانشگاه و وب سايت دانشگاه جهت كسب اطلاعات بيشتر را از مؤسسه دريافت داريد.

17.    پس از تحقيقات لازم از منابع مختلف و با علم به شرائط دانشگاه و قوانين كشور مورد نظر ، استانداردهاي آموزشي و كيفيت دانشگاهي دانشگاه و كشور را فرمائيد .

18.        با توجه به درخواست شما و بصورت كاملا اختياري ميتوانيد از يك فرد راهنما در كشور مقصد استفاده نماييد و وظايف راهنما شامل:

        ·           استقبال از فرودگاه كشور مورد قرارداد

        ·           راهنمائي و اقامت در خوابگاه و يا كمك در پيدا كردن و اجاره نمودن منزل و محل اقامت مناسب

        ·           انجام مراحل ثبت بيمه درماني(هزينه بيمه درماني به عهده متقاضي ميباشد)

        ·           انجام مراحل ثبت نام در دانشگاه/كالج

        ·           مشاوره تحصيلي در طول دوران تحصيل سال اول

        ·           ارائه سيم كارت موبايل رايگان جهت ارتباط با خانواده

        ·           آشنائي با مراكز خريد و تبديل ارز، متروها و شهر

        ·           افتتاح حساب بانكي

19.        هرگونه مسئله اي در آينده در رابطه با مسائل في مابين شما و راهنماي انتخابي بعهده شما ميباشد.

20.        بدون تاخير به كشور محل تحصيل مسافرت نماييد و مدارك خود را سريعا به دانشگاه/كالج محل تحصيل ارائه و ثبت نام نماييد.

21.    در صورتيكه از پرداخت شهريه به دانشگاه/كالج و ثبت نام ممانعت ورزيد، دانشگاه مراتب را به پليس اعلام و اقامت شما باطل خواهد شد.

22.    در صورتيكه قصد عزيمت به كشور ديگر داشته باشيد و يا از اقامت تحصيلي سوء استفاده نماييد ، دانشگاه مراتب را به پليس اعلام نموده و اقامت شما باطل خواهد شد.

23.    در صورتيكه جذب بازار كار شويد ، تمام پيامدهاي حقيقي و حقوقي آن و كليه خسارات و زيانها طبق قانون اساسي كشورمورد نظر برعهده شما و خانواده ياقيم شما خواهدبود.

24.        مامورين و پليس فرودگاه كاملا مختار در ديپورت و بازگرداندن اشخاص ميباشند و از هر نظر مستقل و آزاد عمل مي نمايند.

25.    در صورتيكه رواديد شما هنگام ورود به كشور مورد نظر يا پس از آن توسط مامورين مرزهاي هوائي و زميني به دليل داشتن سوء سابقه يا دادن توضيحات خلاف واقع يا كامل نبودن مدارك همراه يا همراه داشتن موارد ممنوعه و غيره دچار مشكل شود و از ورود شما ممانعت به عمل آيد مسئوليت مستقيم به عهده شخص شما است.

26.    در صورتيكه رواديد شما هنگام ورود به كشور مورد نظر يا پس از آن توسط مامورين مرزهاي هوائي و زميني به هر دليلي دچار مشكل شود با توجه باينكه رواديد و پذيرش تحصيلي شما كاملا قانوني بوده است هيچگونه مسئوليتي نسبت به ضرر و زيان شما متوجه مؤسسه نميباشد.

27.        هنگام ورود به كشور مورد نظر ارز رايج كافي بهمراه داشته باشيد

28.    حضور مرتب و منظم در كلاسهاي آموزشي الزامي است و در صورت غيبت بيش از دو هفته دانشگاه مجاز به اخراج و ممانعت از شركت در امتحانات دانشجو ميباشد.

29.        در صورت عدم موفقيت در امتحانات دانشگاه ، جريمه نقدي و آموزش اجباري براي دانشجو توسط دانشگاه در نظر خواهد گرفت.

30.        در صورتيكه دانشجو 3 ترم دانشگاه مردود شود دانشگاه مجاز به اخراج وي از دانشگاه و كشور مربوطه خواهد بود.

31.        در هنگام ورود به كشور مورد نظر با وضع ظاهري مرتب و آراسته درخور اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران حضور يابيد

32.    بعنوان يك دانشجو و نماينده جمهوري اسلامي ايران كليه مسائل اخلاقي و موازين و شئونات اسلامي را در تمامي دوران تحصيل در كشور مورد نظر كه نشانگر فرهنگ والا و تمدن غني جمهوري اسلامي ايران است ، رعايت نماييد .

33.        هر گونه مسئله اي كه در اثر عدم رعايت اصول اخلاقي و شئونات دانشجويي پيش بيايد مسئوليتش بعهده دانشجو خواهد بود .

34.        دانشجويان ميبايستي مواد امتحاني را از بخش پذيرش دانشگاه سئوال نمايند و خود را براي امتحان ورودي دانشگاه آماده نمايند.

35.    دانشجوبايدمدارك لازم جهت ثبت نام دردانشگاهها را قبل از شروع فصل ثبت نام آماده نمايد و پس از قبولي در امتحان ورودي دانشگاه ، دانشجو بايد به قسمت پذيرش مراجعه و پذيرش را دريافت دارد.

36.        دريافت نامه پذيرش به معناي ثبت نام نيست و دانشجو بايد مراحل ثبت نام را در دفتر دانشجويان خارجي انجام نمايد.

37.        پرداخت يك ترم شهريه دانشگاه جهت ثبت نام الزامي است.

38.    جهت دريافت و يا تمديد اقامت پرداخت شهريه و گواهي ثبت نام دانشگاه وگواهي سلامت جسماني، آزمايشات ايدزوهپاتيت الزامي است

39.    در بعضي از كشورها مانند اوكراين و كشورهاي روسي زبان دانشجو با ويزاي كوتاه مدت ورود مينمايد و پس از پرداخت شهريه دانشگاه پاسپورت دانشجو را گرفته و همراه مدارك و گواهي پرداخت شهريه جهت صدور اقامت تحصيلي به اداره پليس ارسال مينمايد وپس از2-1 هفته پاسپورت دانشجو با مهر اقامت دانشجوئي مسترد ميشود.

40.        در بعضي از كشورها مانند مجارستان و انگلستان و كشورهاي اروپائي سفارت در تهران اقامت تحصيلي يك ساله را صادر مي نمايد

41.        دانشجو جهت تمديد اقامت دو ماه قبل از اتمام بايد به اداره پليس مراجعه و مدارك خويش را ارائه نمايد.

42.        در ماه خرداد دانشگاهها معمولا شروع به صدور پذيرش مي نمايند و شروع كلاسها از تاريخ نيمه شهريور ماه ميباشد.

43.        معمولا يكماه زمان براي اقدام به اخذ پذيرش لازم است.

44.        معمولا يكماه زمان براي اقدام به اخذ رواديد تحصيلي لازم است.

45.        دانشجو حق دارد پيش از ثبت نام دانشگاه و خوابگاه را ببيند

46.        اين حق مسلم دانشجو ميباشد كه در صورت عدم رضايت از دانشگاه و خوابگاه قبل از ثبت نام دانشگاه به كشورش بازگردد.

47.    بين دانشجو و دانشگاه قراردادي منعقد مي گردد و دانشجو پس از رؤيت دانشگاه و خوابگاه و معمولا يك شب اقامت در خوابگاه روز بعد براي ثبت نام به دفتر دانشجويان خارجي مراجعه مي نمايد.

48.        قرارداد توسط مدير آموزش يا مسئول ثبت نام به زبان روسي يا انگليسي قرائت ميشود.

49.    قرارداد توسط راهنما ترجمه ميشود و دانشجو با آگاهي كامل از شرائط دانشگاه و قوانين دانشگاه ، آموزش و خوابگاه و شهريه و پس از امضاء قرارداد و ارائه مدارك اقدام به ثبت نام مي نمايد.

50.        دانشجو در اولين فرصت برنامه درسي را دريافت نموده و كلاس درسي وي مشخص خواهد شد.

51.        دانشجو پس از ثبت نام و پرداخت شهريه به دانشگاه نميتواند انصراف دهد و شهريه را مسترد نمايد.

52.    دانشجو حتي اگر يك ساعت پس از ثبت نام اعلام انصراف نمايد طبق قوانين بين المللي حق هيچگونه اعتراضي نداشته و هيچ مبلغي از شهريه قابل برگشت نمي باشد.

53.        دانشجو نمي تواند پس از تعيين كلاس و برنامه آموزشي و بدون موافقت مدير آموزش آن را تغيير دهد.

54.        دانشجو بسته به استعداد تحصيلي و علاقه معمولا در طي 3 ماهه اول مي تواند به مكالمات روزمره آشنا شود.

55.        شهريه شامل هزينه هاي كتاب و لوازم نمي شود.

56.        عمدتا دانشجويان به سه دسته تقسيم ميشوند :‌

1- دانشجوياني كه فقط براي وقت گذراني و تفريح آمده اند و خانواده فقط باري به هر جهت ايشان اعزام را نموده تا به گونه اي از گرفتاريهاي ايشان خلاص شود. 2- دانشجوياني كه دچار اختلالات رفتاري و ضعف در تصميم گيري هستند و با تزلزل ادامه مسير ميدهند و گاه مصر براي تحصيل و با شتاب و گاه متزلزل و افسرده و پشيمان از اين كه در اين مسير قدم نهاده اند و اين دسته اغلب به خاطر افسردگي مانند بچه ها بهانه جوئي كرده و به طرق مختلف مي خواهند اطرافيان را مقصر نشان داده و عدم موفقيت خويش را در تحصيل به گردن دانشگاه و آموزش و كيفيت كشور و خوابگاه بياندازند و همواره با خود و اطرافيان و خوابگاه مشكلات عديده اي دارند.3- دانشجوياني با عشق و علاقه خاصي ، به تحصيل پاي در اين ميدان گذارده اند و با تمام كاستيها و دلگيري ها و دوري از وطن و سختي درس و محيط غريب و زبان بيگانه دست و پنجه نرم ميكنند و اكثرا راه ترقي را با قدمهايي استوار پشت سر ميگذارند و با برچسب زدن به اين و آن و دانشگاه و اساتيد و آه و ناله و شكايت به پدر و مادر و خانواده و اطرافيان ميانه اي ندارند و چه افسوس كه اين دسته بسيار كم و قليلند و اميدواريم كه همه ايرانيان جزو اين دسته باشند و از اين آزمايش زندگي سربلند بيرون بيايند همانا مباهات به افتخارات ايشان ما را بس.

57.    دانشجويان مي توانند از كتابخانه هاي دانشگاهها استفاده نمايند و به نظر بنده بهترين مكان براي مطالعه كتابخانه دانشگاههاست كه داراي سكوت مورد نظر براي مطالعه است.

58.        تشكيل پرونده دانشجويي در سفارت جمهوري اسلامي ايران در اولين فرصت الزامي است.

59.        سفارت جمهوري اسلامي ايران در هنگام مراسمهاي مختلف از جمله عزاداريها و ماه مبارك رمضان و عيد نوروز مراسم دارد.

60.    توصيه ميشود در اين مراسمها كه نشانگر فرهنگ والاي ديني ايرانيان است شركت نمائيد تا برقم دوري از وطن از مراسم ديني و فرهنگ ايراني بدور نباشيد.

61.        همواره مسائل خويش را با سفارت ايران در ميان بگذاريد و از راهنمائيهاي آن عزيزان بهره مند گرديد.

62.        زمان ثبت نام ترمهاي مهر تا آبان هر سال حداقل 3-2 ماه قبل ازشروع ترم ميباشد.

63.        دانشجو نمي تواند هنگام عزيمت همسر و فرزند خود را نيز بهمراه ببرد زيرا قوانين رواديد به همراه تعلق نميگيرد

64.    مادر و پدر دانشجو جهت بازديد از فرزندشان با تور مسافرت نمايند و ميتوانند توسط فرزندشان درخواست دعوتنامه از دانشگاه نمايند يا ميتوانند دعوتنامه شخصي با صرف هزينه دريافت دارند.

65.        حداكثر زمان اخذ پذيرش و ويزاي تحصيلي سفارت : يك هفته اخذ پذيرش و 4-2 هفته اخذ ويزاي تحصيلي

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر