انتخاب زبان:  

    توصيه هايي در رابطه با گواهي سلامت جسماني و آزمايشات سلامت:

1.         كليه آزمايشات سلامت جسماني را قبل از عزيمت انجام دهيد.

2.         مهمترين آزمايشات تست ايدز ، هپاتيت ميباشد.

3.         براي آزمايشات ايدزوهپاتيت به انتقال خون مراجعه فرمائيد.

4.         از آزمايشگاه درخواست كنيد تا نتيجه آزمايشات را بهزبان انگليسي صادر نمايند و نام شما را به انگليسي تايپ نمايند.

5.         بر اساس آزمايشات انجام شده به پزشك مراجعه نموده و يك گواهي سلامت جسماني دريافت داريد.

6.         برخي از سفارتها ترجمه گواهي سلامت جسماني را جهت صدور ويزا نياز دارند.(اوكراين)

7.         آدرس انتقال خون : خ بلوار كشاورز، خ وصال شيرازي

8.     ترجمه گواهي سلامت جسماني بايد به تائيد سازمان نظام پزشكي بادرس :‌خ فلسطين شمالي ،خ ايتاليا ، خ شهيد سرپرست و تائيد دادگستري و امور خارجه برسد.

9.         نمونه متن گواهي پزشك ميبايستي مطابق متن ذيل باشد:

دكتر . . . . . . . . . .                                   تاريخ :

بدينوسيله گواهي ميگردد ،

پيرو معاينات باليني و رؤيت آزمايشات لازمه آقاي / خانم . . . . . .  از

نظر جسماني و رواني از سلامت كامل برخوردار ميباشند و هيچگونه عارضه يا بيماري خاص جسماني و رواني ندارند.

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر