انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم در رابطه با عوارض خروج از كشور:

1.         قبل ازپرواز بايد عوارض خروج را دربانكهاي ايران پرداخت نماييد.

2.         پرداخت عوارض در بانك مستقر در فرودگاه براي بار اول 000/200 ريال

3.         قبض پرداخت عوارض ميبايستي همراه پاسپورت به قسمت كنترل ويزا ارائه گردد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر