انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم در عقد قرارداد اجاره:

1.         پس از تعيين وقت جهت قرارداد با صاحبخانه راس وقت مقرر در محل قرار حاضر شويد.

2.         جهت عقد قرارداد به آژانس مراجعه و از عقد قراردادهاي دستي و شخصي خودداري كنيد و از مالكيت قطعي صاحبخانه مطمئن شويد.

3.         جهت عقد قرارداد بايد 2 ماه اجاره را بعنوان پول پيش و يك ماه اجاره را از پيش پرداخت نمائيد

4.         در ابتداي هر ماه اجاره را صاحبخانه پرداخت نمائيد.

5.         درصورتيكه شما مايل به تخليه محل اجاره زودتر از موعد باشيد ، پيش پرداخت ارائه شده به مالك بعنوان ضرر تخليه محاسبه مي گردد.

6.     در صورتيكه هم اتاقي شما مايل به تخليه زودتر از موعد باشد بايد يك جايگزين به جاي خودش به شما و صاحبخانه معرفي نمايد و در غير اينصورت ميبايستي ضرر و زيان وارده را جبران نمايد.

7.         در هنگام عقد قرارداد با صاحبخانه از سلامت وسائل موجود كه در قرارداد قيد شده است ، اطمينان حاصل فرمائيد.

8.         آژانس مسكن مجاز به دريافت حق العمل در حد 1 ماه از طرفين براي عقد قرارداد ميباشد.

9.         عقد قرارداد در آژانس مسكن اطمينان بيشتري خواهد داشت.

10.        از امضاء قراردادهائي كه به زباني بغير از انگليسي ميباشد بپرهيزيد.

11.        پس از عقد قرارداد آدرس و مشخصات محل خود را به پليس محلي اعلام فرمائيد.

12.        بعضي مجلات و روزنامه ها وجود دارند كه اطلاعات و آگهيهاي تبليغاتي در رابطه با اجاره ، خريد و فروش املاك دارند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر