انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم و قوانين آپارتمان نشيني:

1.         پرداخت هزينه هاي تلفن ، برق و آب و گاز ضروري ميباشد.

2.     در صورت ايجاد آلودگي صوتي و مهمانيهاي پر سر و صدا همسايگان مجاز ميباشند كه با پليس تماس حاصل و ممكن است صاحبخانه شما را مجبور به تخليه محل اقامتتان نمايد.

3.         پرداخت شارژ ماهيانه نظافت عمومي ساختمان به مديريت ساختمان الزامي است.

4.         مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد.

5.         مستاجرحق نداردبدون هماهنگي با مالك هم اتاقي اش را تغييردهد

6.         نام و مشخصات هم اتاقي بايد داخل قرارداد قيد گردد و به پليس محلي ارائه گردد.

7.         مستاجر در طول مدت قرارداد حق فسخ قرارداد را ندارد.

8.         مستاجر يك ماه قبل از پايان مدت قرارداد بايد هماهنگيهاي لازم را جهت تمديد قرارداد با مالك و يا آژانس نمايد.

9.         زمان قرارداد يكساله است، از عقد قرارداد كوتاه مدت بپرهيزيد.

10.        در طول تابستان و تعطيلات با هماهنگي مالك به مسافرت طولاني مدت برويد و يا به ايران بيائيد.

11.        مستاجر حق ندارد بدون هماهنگي با مالك از دوستان خود براي اقامت طولاني مدت دعوت بعمل بياورد.

12.        در هنگام قرارداد و دريافت كليد كليه لوازم را كنترل واز صحت و سلامت لوازم اطمينان حاصل فرمائيد

13.        در صورت خرابي لوازم منزل با صاحبخانه تماس حاصل فرمائيد.

14.        كليه خانه هاي اجاره اي بصورت مبله ميباشد

15.        نوع امكانات بسته به مبلغ اجاره متفاوت ميباشد .

16.        در حفظ و نگهداري وسائل خانه نهايت دقت را كنيد ، در غير اينصورت صاحبخانه خسارات وارده را از پول پيش شما كسر مينمايد.

17.    در صورتيكه از پرداخت خسارات ممانعت كنيد و يا مبلغ اجاره را پرداخت ننمائيد ، صاحبخانه ميتواند از شما به پليس شكايت و اقامت شما به مخاطره خواهد افتاد و امكان دارد از آن كشور اخراج شويد.

18.        در صورت بروز هر گونه مسئله و يا مشكل ميتوانيد با آژانس مسكن و يا مالك خود هماهنگي بفرمائيد.

19.        برخي از مالكين به خاطر فرار از ماليات حاضر به عقد قرارداد رسمي نمي باشند و توصيه ميشود از اينگونه افراد بر حذر باشيد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر