انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي ايمني جهت افزايش ضريب امنيتي منازل :

1.         با تعويض قفل منزل جديد، امنيت منزل خويش را بالا ببريد.

2.         در هنگام حضور در منزل از بازكردن درب منزل به روي افراد بيگانه جدا خودداري كنيد.

3.         در هنگام حضور در منزل قفل درب را از پشت انداخته و از بازكردن درب منزل و ورود افراد بيگانه جدا خودداري كنيد.

4.         در هنگام تحويل منزل كليه كليدها و قفلها را كنترل نمائيد.

5.         يك كليد نزد صاحبخانه است و امكان دارد صاحبخانه براي كنترل وسائل منزل با هماهنگي يا بدون هماهنگي به منزل ورود نمايد.

6.         در صورت مشاهده دزدي منزل مراتب را به پليس گزارش نمائيد.

7.         در صورت مشاهده افراد مشكوك در حوالي منزل و مزاحمت از سوي افراد بيگانه سريعا مراتب را به پليس محلي گزارش نمائيد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر