انتخاب زبان:  
    

    توصيه هاي مهم در رابطه با خوابگاه:

1.     توصيه نمي گردد سال اول دانشجو در كشورهائي كه امكانات خوابگاهي دارد منزل اجاره نمايد زيرا دانشجو در طي سال اول با توجه به نا آشنا بودن به زبان و عدم شناخت محيط و قوانين نميتواند خانه كرايه كند و دچار مشكلات زيادي خواهد شد واز نظر اقتصادي نيز مقرون بصرفه نخواهد بود.

2.     ويژگيهاي يك خوابگاه خوب: كنترل و نظارت دانشگاهي خوب ، كيفيت و امكانات خوب دانشجوئي ، نظافت و تميزي ، فاصله كم محل آموزش تا محل خوابگاه ، حداقل امكانات دانشجوئي مانند كمد و ميز مطالعه و يخچال و آشپزخانه

3.     نظافت داخل خوابگاه بعهده دانشجو ميباشد زيرا نظافتچي حق ورود به اتاقهاي دانشجويان را ندارد و فقط سرويس بهداشتي و كوريدور مشترك را نظافت ميكند.

4.     در صورت عدم نظافت و در صورتيكه دانشجو اتاق و وسائل تحويلي را كثيف نگهداري نمايد و يا موجب تخريب اموال دانشگاه گردد و حتي بطور عمد سرويس بهداشتي و حمام را با ريختن كثافات و فضولات كثيف كند دانشگاه دانشجو را جريمه خواهد كرد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر